Kuinka tilintarkastusalan standardit kääntyvät suomen kielelle?

Tilintarkastusalan kansainvälisiä standardeja ja eettisiä sääntöjä on yhteensä parituhatta sivua. Usein päivittyvä ja varsin mutkikas teksti ei käänny suomen kielelle aivan itsestään.

Tilintarkastusalan kansainvälisiä standardeja ja eettisiä sääntöjä on yhteensä parituhatta sivua. Usein päivittyvä ja varsin mutkikas teksti ei käänny suomen kielelle aivan itsestään.

Kirjoittaja: Minttu Sallinen | Kuva: Aki Rask

Käännöstyöryhmän sihteerinä ja kääntäjänä toimii Hanna Tähtivaara.

Mutkikkaiden tekstien saaminen suomen kielelle ei aina ole helppoa. Kansainvälisten tilintarkastusalan standardien laatimiseen osallistuu asiantuntijoita useista maista, mutta loppu­tulos on akateemiselta kuulostavaa ameri­kanenglantia, jossa on pitkiä ja joskus epäselviä lauserakenteita. 

Yhdistyksemme IFAC-käännöstyöryhmän jäsenet ovat alansa huippuosaajia. Silti virkkeitä joudutaan joskus tutkimaan kauan, ennen kuin niiden merkitys aukeaa. Toisinaan joudutaan tarkistamaan jopa tekstin kirjoittajilta, mitä virkkeessä on haluttu sanoa.

Tässä kirjoituksessa kerrotaan käännöstyöryhmän toiminnasta ja siitä, kuinka mutkikkaat tekstit kääntyvät suomen kielelle ja lopulta tilintarkastajien käyttöön.

Käännöstyötä jo parikymmentä vuotta

Kansainväliset tilintarkastusalan standardit laatii kansainvälisen tilintarkastajaliiton IFACin yhteydessä toimiva IAASB, International Auditing and Accounting Standards Board. 

Standardeja on käännetty suomeksi jo parikymmentä vuotta. Vuonna 2000 silloinen KHT-yhdistys antoi ensimmäiset kansainvälisiin standardeihin perustuvat suositukset, joihin sisältyi kansallisia lisäyksiä ja muutoksia. 

Nykyisin standardit julkaistaan suorina käännöksinä, ja kansalliset lisäykset ovat oma kokonaisuutensa. Ajantasainen suomenkielinen kooste julkaistaan vuosittain. 

Tehokasta työryhmätyötä 

Alan asiantuntijoista koostuva ryhmä, nykyiseltä nimeltään IFAC-käännöstyöryhmä, perustettiin vuonna 2005. Standardien käännöstyöhön haluttiin samanlaista järjestelmällisyyttä kuin tilinpäätöksen laatimista ohjaavien IFRS-standardien kääntämisessä oli ollut jo vuosia. Myös IFAC otti myöhemmin käyttöön lähes identtiset käännöstyön menettelytavat kuin meillä Suomessa. 

Valtaosa käännöstyöryhmän jäsenistä on tilintarkastajia. IFAC edellyttää kuitenkin laaja-alaista kokoonpanoa antaakseen luvan tekstien kääntämiseen ja julkaisemiseen, ja siksi mukana on edustajia myös akateemisesta maailmasta, tilintarkastusvalvonnasta ja ministeriöstä.

Käännöstyöryhmässä on puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä. Sihteerinä, koordinaattorina ja kääntäjänä on vuodesta 2005 alkaen toiminut yhdistyksemme käännös­asiantuntija Hanna Tähtivaara

Jos työn alla on uusi tai ratkaisevasti muuttunut standardi, ryhmä pohtii aluksi keskeisten termien suomenkielisiä vastineita. Niiden löytäminen voi olla haasteellista, ja päätöksiä joudutaan joskus muuttamaan myöhemmin. 

Ensimmäinen käännösluonnos käydään läpi kolmen tai neljän hengen pienryhmässä. Seuraavan version käsittelyyn osallistuu koko työryhmä. 

Tekstit voivat olla hyvin laajoja. Esimerkiksi riskien tunnistamista ja arvioimista koskeva standardi ISA 315 sisältää yli 200 sivua. Kyseisen standardin käännöksestä keskusteltiin pienryhmässä yhdeksän kertaa. Tämän jälkeen käännöksen hiomista jatkettiin koko työryhmän voimin ja keskittyen kaikkein ongelmallisimpiin kohtiin. 

Seuraavassa vaiheessa yhdistyksen tilintarkastustoimikunta pohtii, tarvitaanko standardiin kansallisia lisäyksiä, ja tämän jälkeen yhdistyksen hallitus hyväksyy standardin mahdollisine lisäyksineen. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on vielä mahdollisuus kommentoida standardia. 

Miten suomentaisit tämän ISA 315 -standardiin sisältyvän virkkeen?

Uudistettu ISA 315 -standardi Olennaisen virheellisyyden riskien tunnistaminen ja arvioiminen oli työryhmän käännettävänä keväällä 2020. Parisataasivuisen standardin kääntäminen suomen kielelle ei ollut aivan lastenleikkiä, kuten seuraavasta esimerkistä voi päätellä.

Englanninkielinen teksti…

The auditor is required to understand the entity’s information system and communication because understanding the entity’s policies that define the flows of transactions and other aspects of the entity’s information processing activities relevant to the preparation of the financial statements, and evaluating whether the component appropriately supports the preparation of the entity’s financial statements, supports the auditor’s identification and assessment of risks of material misstatement at the assertion level.

…kääntyi usean käännösversion jälkeen
suomen kielelle näin: 

Tilintarkastajalla täytyy olla käsitys yhteisön tietojärjestelmästä ja kommunikaatiosta, koska käsitys yhteisön periaatteista, jotka määrittelevät tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevantit liiketapahtumien virrat, sekä muista yhteisön informaation käsittelytoimintoihin liittyvistä asioista, sekä sen arvioiminen, tukeeko komponentti asianmukaisesti yhteisön tilinpäätöksen laatimista, tukevat tilintarkastajan tekemää olennaisen virheellisyyden riskien tunnistamista ja arvioimista kannanottotasolla.

Näin eteni ISA 315 -projekti:

 • 2.11.2018 IAASB:n standardiluonnoksen kommentointiaika päättyy
 • 19.12.2019 standardi julkaistaan englannin kielellä 
 • 9.1.2020 kääntämisoikeutta haetaan IFACilta
 • 20.1.2020 allekirjoitetaan sopimus ja saadaan englanninkieliset tiedostot
 • 31.1.2020 ensimmäisen osan käännösluonnos valmistuu
 • 18.2.2020 ISA 315 -pienryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 
 • 26.2.2020 toisen osan käännösluonnos valmistuu . . . (viisi ISA 315 -pienryhmän kokousta)
 • 5.5.2020 kolmannen osan käännösluonnos valmistuu . . . (kolme ISA 315 -pienryhmän kokousta)
 • 3.6.2020 yhdistyksen tilintarkastustoimikunta käsittelee standardia
 • 11.6.2020 koko IFAC-käännöstyöryhmä käsittelee käännösluonnosta 
 • 12.8.2020 käännöksen viimeiset viilaukset (Hanna Tähtivaara, Riitta Laine ja Ari Lehto)
 • 24.8.2020 standardi hyväksytään yhdistyksen hallituksessa 
 • Joulukuu 2020 standardi julkaistaan osana Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2020 -teosta.

IFAC-käännöstyöryhmän
kokoonpano lokakuussa 2020

 • Ari Lehto, puheenjohtaja, BDO
 • Nadine Hellberg-Lindqvist, TEM
 • Oskari Lappalainen, Deloitte
 • Emma-Riikka Myllymäki, Aalto-yliopisto
 • Sirpa Poskiparta-Kiiski, PwC
 • Timo Punkari, Meletre 
 • Karoliina Tiainen, KPMG
 • Anne Vuorio, EY
 • Riitta Ylipiha, Tilintarkastusvalvonta
 • Riitta Laine, Suomen Tilintarkastajat ry 
 • Hanna Tähtivaara, sihteeri,
 • Suomen Tilintarkastajat ry

ISA 315 -pienryhmään kuuluivat: 

 • Riitta Laine
 • Emma-Riikka Myllymäki
 • Sirpa Poskiparta-Kiiski
 • Karoliina Tiainen 
 • Hanna Tähtivaara

Artikkeli on julkaistu alun perin Profiitti – Talous & tilintarkastus 2/2020 -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta

LCE-tilintarkastus vie perille kohtuullisella varmuudella

Jos tilintarkastusta vertaisi lentämiseen, voisi sanoa, että ISA-standardit on laadittu lentokäsikirjaksi ison matkustajakoneen lentäjälle. Nyt pienkoneenkin lentäjälle on laadittu oma lentokäsikirja eli LCE-ISA-standardi. Kumpikin ohjeistus johtaa asianmukaisesti sovellettuna turvalliseen ja luotettavaan lopputulokseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top