Kansainvälisyys

Kansainvälisyys

IFIARin mukaan PIE-tilintarkastusten laatu paranee vähitellen

Kansainvälinen tilintarkastusalan valvontaviranomaisten yhdistys IFIAR julkaisi vuosittaisen selvityksensä tilintarkastuksen ulkoisen laadunvalvonnan havainnoista. Selvityksen mukaan laatu paranee vähitellen.
Lue lisää
Blogit

Mumbain maailmankongressissa maailmaa parantamassa – oikeasti

World Congress of Accountants järjestettiin tänä vuonna kasvuhaluisessa Intiassa. Maailmankongressissa kävi selville myös tilintarkastajien ylpeys omasta tekemisestään sekä merkitys kansantalouden kasvun ja vaurauden tuojana, kirjoittaa ...
Lue lisää
IFRS

Suomen Tilintarkastajat ry:n käännöstyöryhmien jäsenille kiitosta

Käännöstyöryhmille osoitettiin syyskuussa järjestetyssä tilaisuudessa kiitosta pitkäaikaisesta ja omistautuvasta työstä. Standardien ja eettisten sääntöjen käännösten laadun varmistaminen perustuu pitkälti vapaaehtoistyöhön.
Lue lisää
Artikkelit

ESG-tietojen varmentaminen uuden kestävyysraportointidirektiivin mukaan

Komission ehdotus kestävyysraportoinnin direktiivistä on tuomassa kestävyysraportoinnille varmennusvaatimuksen. Tilintarkastajien Eurooppa-tason järjestö Accountancy Europe herättelee keskustelua varmentamisen keskeisistä asioista.
Lue lisää
Blogit

Pienten yritysten tilintarkastusstandardia tarvitaan kaikkialla maailmassa

Aloite pienten yritysten tilintarkastusstandardista etenee hitaasti mutta varmasti, selvisi tällä viikolla konferenssissa Pariisissa. Aloite on hyvä esimerkki siitä, miten pohjoismailla on mahdollisuus vaikuttaa globaalisti.
Lue lisää
Blogit

Sodan ja pakotteiden maailma haastaa tilintarkastajat

Uudessa maailmantilanteessa tilintarkastajien velvollisuudet eivät ole pelkästään teknisiä, lakisääteisiä ja eettisiä. Nyt niihin yhdistyy laajempi yhteiskunnallinen vastuu.
Lue lisää
Kahden kuvan yhdistelmä ihmisistä yritystoiminnassa sekä tuulivoimasta.
Kansainvälisyys

Ilmasto ei voi odottaa Brysselin kestävyysraportointidirektiivin neuvottelutulosta

Brysselin kolmikantaneuvotteluissa työstetään kestävyysraportoinnin direktiivin (CSRD) yksityiskohtia. Varmentaminen sallittaisiin lakisääteiselle tilintarkastajalle, mutta myös muun riippumattoman palveluntarjoajan varmennus voitaisiin sallia.
Lue lisää
Blogit

Komission energiakriisitoimet vauhdittavat kestävyysraportoinnin uudistusta

Komission energiakriisin toimintasuunnitelma vaikuttaa Euroopan vihreään kehitykseen. Se sisältää vetoomuksen jäsenvaltioille, jotta ne nopeuttaisivat Euroopan vihreän kehityksen ohjelman puitteissa jo suunniteltuja toimia.
Lue lisää
Artikkelit

Direktiiviehdotus yritysvastuulainsäädännöstä vaatii vielä selkeyttämistä

Euroopan komissio esitti 23.2.2022 ehdotuksensa direktiiviksi yritysvastuulainsäädännöstä. Suomen Tilintarkastajat tukee aikomusta lisätä due diligence kestävyysraportointidirektiiviin.
Lue lisää
Kansainvälisyys

Pääomamarkkinaperusteisen rahoituksen saatavuus on erityisen tärkeää juuri nyt

Komissio julkaisi marraskuussa 2021 kuulemisen yritysten listautumista koskevasta säädöksestä. Suomen Tilintarkastajat kehottaa kiinnittämään huomiota listautumisprosessin yksinkertaistamiseen.
Lue lisää
Digitalisaatio

Komission ehdotus yhtenäisestä eurooppalaisesta yhteyspisteestä toisi sijoittajille yhden tietokannan

Suomen Tilintarkastajat katsoo, että ESAPin tulisi ensisijaisesti lisätä yritysten varmennettujen taloudellisten ja ESG-tietojen saatavuutta sekä avoimuutta loppusijoittajien hyödyksi.
Lue lisää
Digitalisaatio

Ehdotus yhtenäiseksi eurooppalaiseksi yhteyspisteeksi (ESAP)

Yhtenäinen eurooppalainen yhteyspiste (ESAP) kokoaisi julkisesti saatavilla olevat raportit, kuten tilinpäätökset ja kestävyysraportit, yhteen tietokantaan samanlaisessa digitaalisessa muodossa. Asetusehdotuksella on vaikutuksia myös tilintarkastajiin.
Lue lisää
Scroll to Top