LCE-standardi käyttöön Suomessa vuoden 2024 aikana

Uusi LCE-standardi korvaa muut ISA-standardit yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksessa. Tavoitteenamme on, että jäsenemme voivat siirtyä soveltamaan uutta standardia tilikauden 2024 tilintarkastuksissa. Tilintarkastajat voivat suunnitella omaa LCE-standardin käyttöönottoaan ja sen aikataulutusta kokoamani 10 kohdan listan avulla.

Kirjoittaja: Riitta Laine

Kansainvälinen ISA for LCE -standardi (myöh. LCE-standardi) hyväksyttiin IAASB:n kokouksessa syyskuussa ja julkaistiin joulukuussa 2023. Standardiin on kirjattu, että se tulee voimaan 15.12.2025 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta.

LCE-standardi korvaa muut ISA-standardit valtaosassa tilintarkastuksia

LCE-standardi on laadittu ns. yksinkertaisten yhteisöjen tilinpäätösten tilintarkastusta (myöh. LCE-tilintarkastus) varten. Arviomme mukaan valtaosa suomalaisista tilintarkastuksista on LCE-tilintarkastuksia.

LCE-standardi korvaa muut ISA-standardit LCE-tilintarkastuksissa. Sen soveltamiseen siirtyminen on vapaaehtoista, joten se voi tapahtua myös ennen standardiin kirjattua voimaantuloa tai sen jälkeenkin.

Edistämme LCE-standardin nopeaa käyttöönottoa

Suomen Tilintarkastajat ry:n tavoitteena on, että jäsenemme voivat siirtyä soveltamaan LCE-standardia mahdollisimman pian – jopa jo tilikauden 2024 tilintarkastuksissa. Standardin kääntäminen suomeksi on jo hyvässä vauhdissa ja aikataulu muistakin toimenpiteistä vuodelle 2024 on hahmoteltu.

Keräsin kymmenen LCE-standardin käyttöönottoon liittyvää asiaa, jotka LCE-tilintarkastuksia tekevien tilintarkastajien on hyvä tietää. Listan avulla he voivat suunnitella, missä aikataulussa standardiin kannattaa perehtyä ja ottaa käyttöön.

Alustava aikataulu
 1. Standardi julkaistaan suomeksi
  Standardin kääntäminen suomeksi on jo hyvässä vauhdissa IFAC-käännöstyöryhmässämme. Käännetty standardi käsitellään tilintarkastustoimikunnassa ja hyväksytään yhdistyksen hallituksessa todennäköisesti huhtikuussa. Tämän jälkeen standardi taitetaan ja julkaistaan ST-verkkopalvelussa kaikkien jäsentemme luettavaksi.

  Jäseniltä tullaan tiedustelemaan, haluavatko he julkaisun painettuna kirjana. Jäsenille maksuton painettu LCE-standardikirja toimitetaan sitä halunneille todennäköisesti kesän jälkeen.

 2. Soveltamisalasta tehdään suositus
  Standardiin on kirjoitettu tiettyjä soveltamisalaan liittyviä rajoituksia. Niitä on kuitenkin syytä pohtia myös suomalaisesta näkökulmasta – millainen yhteisö suomalaisessa toimintaympäristössä katsotaan yksinkertaiseksi (LCE, less-complex entity). Perustimme tätä pohdintaa varten työryhmän, joka laatii asiasta suosituksen. Suositukseen tullaan pyytämään kommentit PRH:n tilintarkastusvalvonnasta ja tilintarkastustoimikunnalta. Suositus hyväksytään yhdistyksen hallituksessa suunnitelman mukaan touko- tai kesäkuussa.

 3. Soveltamisalasta kerrotaan STwebinaarissa
  Kun soveltamisalaa käsittelevä suositus on valmis, järjestämme jäsenillemme maksuttoman webinaarin. STwebinaarissa käsitellään mm. soveltamisalaa Suomessa sekä standardin käyttöönottoa. Webinaarikuulijoille lienee hyödyksi, jos standardiin on hieman itsekin tutustunut!

 4. Oma asiakaskunta pitää käydä läpi!
  Viimeistään tässä vaiheessa tilintarkastajien on hyvä käydä läpi asiakaskuntansa ja arvioida, mitkä niistä ovat yksinkertaisia ja voidaan siten tarkastaa LCE-standardia soveltaen (ISA-standardien sijaan).

 5. STanssi-työkirjat päivitetään
  STanssi-työkirjojen päivitys alkaa keväällä ja tavoitteena on saada uudet suomenkieliset LCE-yhteensopivat työkirjat julkistettua elokuussa. Maksuttomia STanssin käyttäjäkoulutuksia järjestetään syksyllä 2–3 kertaa.

  Ruotsinkielistä työkirjaa ei enää päivitetä eikä sen ylläpitoa ST-verkkopalvelussa jatketa kesän 2024 jälkeen. Mikäli teillä on toiveita STanssin kehittämisen suhteen, lähettäkää toiveenne allekirjoittaneelle kevään 2024 aikana.

 6. LCE-standardista koulutetaan kattavasti
  LCE-standardi tulee olemaan mukana lähes kaikissa tilintarkastajakoulutuksissa tällä kaudella. Kattava standardin läpikäynti – ”Tilintarkastus LCE-standardin mukaan” – tehdään K2-koulutuskiertueella syys-lokakuussa. Koulutus myös striimataan ja tallennetaan.

 7. Vaikutukset suosituksiin ja malleihin arvioidaan
  Käymme läpi kaikki yhdistyksen hyvää tilintarkastustapaa kehittävät suositukset ja arvioimme, onko LCE-standardilla niihin olennaista vaikutusta. Samaten käymme läpi raporttimallit ja Tilintarkastajan raportointi -kirjan muut tekstit syksyn 2024 aikana.

 8. LCE:stä viestitään kattavasti
  Viestimme LCE-standardin käyttöönotosta ja soveltamisesta kattavasti. Perustamme verkkosivuillemme LCE-aiheisen sivun, johon kokoamme tuoreimmat ja tärkeimmät LCE-standardia koskevat sisällöt ja linkit. Kerromme LCE-standardia koskevista uutisista ja muista sisällöistä luonnollisesti myös kuukausittaisissa jäsenkirjeissä. Viestimme uudesta standardista myös alan sidosryhmille.

  Käymme läpi verkkosivumme ja teemme LCE-standardin aiheuttamat muutokset. Huomaathan, että voit selata LCE-aiheisia sisältöjä verkkosivuillamme käyttämällä myös LCE-avainsanaa!

 9. Teemme kansainvälistä ja kotimaista edunvalvontaa
  Kansainvälinen vaikuttaminen on pitkälti jo tehty. Osallistuimme LCE-standardista käytävään keskusteluun pohjoismaisissa ja eurooppalaisissa yhteyksissä sekä kommentoimalla IAASB:n standardiluonnoksia suomalaisen tilintarkastuksen näkökulmasta.

  Kotimaassa olemme pyrkineet varmistamaan, ettei LCE-standardin käyttöönotolle ole laillisia tai muita esteitä. Käsityksemme mukaan LCE-standardia tullaan soveltamaan samalla tavalla osana hyvää tilintarkastustapaa kuin ISA-standardeja tällä hetkellä. Standardin sisään kirjoitettujen nimenomaisten kieltojen ja monimutkaisuuteen liittyvien rajoitusten lisäksi sen soveltamista ei rajoita meillä mikään.

  Olemme myös käyneet keskusteluja selvittääksemme, aikovatko TEM tai PRH ehdottaa soveltamiselle kansallisia lisärajoituksia. Tällaisia aikeita ei ole tullut tietoomme.

  Tulemme seuraamaan LCE-standardin käyttöönottoa myös muissa maissa – etenkin muissa pohjoismaissa. Käsityksemme mukaan ainakin Norja ja Ruotsi aikovat ottaa standardin käyttöön nopealla aikataululla.

 10. Seuraamme standardin käyttöönottoa jäsentemme keskuudessa

Tulemme seuraamaan mielenkiinnolla ja selvittämään jälkikäteen

 • kuinka suuren osan tilintarkastusasiakkaista arvioidaan olevan yksinkertaisia (LCE)
 • miten LCE-standardi otetaan haltuun
 • miten laajasti LCE-standardi otetaan käyttöön sekä
 • mitä vaikutuksia käyttöönotolla on tilintarkastukseen.

Lisää samasta aiheesta

Vinkkejä ST:n laadunhallintatyökirjan käyttäjille

Julkaisimme jäsenten käyttöön työkirjan ja esimerkit ISQM 1-standardin soveltamiseen perustuvasta laadunhallintajärjestelmästä. PRH:n tilintarkastusvalvonta suoritti läpikäyntejä yhteisöjen laadunhallintajärjestelmiin syksyllä 2023. Kokosimme yleisimmät PRH:n havaitsemat puutteet ST:n työkirjaa ja esimerkkejä hyödyntäneiden yhteisöjen laadunhallintajärjestelmistä ja vinkit niiden korjaamiseksi.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top