Kommentit IAASB:lle ISA for LCE -standardiluonnoksesta

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa erillistä yksinkertaisten yhteisöjen tilinpäätösten tilintarkastukseen tarkoitettua LCE-standardia, mutta näkee standardiluonnoksessa vielä paljon kehitettävää erityisesti suomalaisen tilintarkastuksen näkökulmasta.

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa erillistä yksinkertaisten yhteisöjen tilinpäätösten tilintarkastukseen tarkoitettua LCE-standardia, mutta näkee standardiluonnoksessa vielä paljon kehitettävää erityisesti suomalaisen tilintarkastuksen näkökulmasta.

Uutista on päivitetty 9.2.2022: Lisätty tieto siitä, ettei IAASB julkaise niiden kommentoijien nimiä tai kommentteja, jotka vastasivat heidän anonyymiin kyselyynsä.

Kommentointiaika yksinkertaisten yhteisöjen tilinpäätösten tilintarkastukseen tarkoitetusta ISA-standardiluonnoksesta päättyi 31.1.2022. Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa kommenteissaan erillistä yksinkertaisten yhteisöjen tilinpäätösten tilintarkastukseen tarkoitettua LCE-standardia, mutta näkee standardiluonnoksessa vielä paljon kehitettävää erityisesti suomalaisen tilintarkastuksen näkökulmasta.

Kommentoimme standardiluonnosta IAASB:lle yksityiskohtaisesti omissa nimissämme. Lisäksi osallistuimme yhteispohjoismaisesti NRF:n nimissä annettavien kommenttien laatimiseen.

Kommenteissamme korostettiin sitä, että standardin on sovelluttava hyvin myös pienempien yhteisöjen tilintarkastukseen. Tästä syystä standardin skaalautumista on syytä vielä parantaa, ja yksityiskohtaisia vaatimuksia karsia mm. suunnitteluun, riskienarviointiin, kommunikointiin ja dokumentointiin liittyen. Muutoksia on mielestämme mahdollista tehdä tinkimättä tarkastuksen tuottamasta kohtuullisesta varmuudesta ja laadukkaasta tilintarkastuksesta.

IAASB on julkaissut saamansa kommenttikirjeet verkkosivuillaan, ja harkitsee niiden perusteella mahdollisia muutoksia standardiin. IAASB julkaisi ainoastaan kommenttikirjeet (submitted comment letters) – toteuttamaansa anonyymiin kyselyyn vastanneiden nimiä tai kommentteja se ei julkaise. Lopullinen standardi on tarkoitus hyväksyä IAASB:n kokouksessa maaliskuussa 2023.

Lisää samasta aiheesta

LCE-ISA-standardi julkaistu verkkokirjana

Kansainvälinen tilintarkastusstandardi yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksiin (LCE-ISA-standardi) -verkkokirja on julkaistu ST-verkkopalvelussa tuotteen tilaajien ja jäsentemme käyttöön. Painettu kirja toimitetaan tilaajille elokuussa.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top