LyhyeSTi: Konserniolennaisuus saman tiimin tarkastamissa konsernitilinpäätöksissä

Konsernin tilintarkastajan pitää määritellä olennaisuudet myös konsernitilinpäätöksen tarkastukselle sekä tarkastustyössä käytettävä olennaisuus konsernin osille.

Uudistettu ISA 600 -standardi, joka käsittelee konsernitilinpäätösten tilintarkastusta, tulee voimaan 15.12.2023 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta. Sekä uudistunut että nyt voimassa oleva standardi koskevat erityisesti tilintarkastuksia, joihin osallistuu konsernin osien tilintarkastajia. Molemmissa on kuitenkin myös sellaisia vaatimuksia, joita sovelletaan tilanteessa, jossa sama tiimi tarkastaa sekä konsernitilinpäätöksen että kaikki konsernin erillisyhtiöt. 

Yksi tällainen vaatimus koskee konserniolennaisuuden laskemista. Konsernin tilintarkastajan on määriteltävä olennaisuus konsernitilinpäätökselle kokonaisuutena sekä konsernitilinpäätöksen tarkastustyössä käytettävä olennaisuus, sekä tarvittaessa erityisiä olennaisuuksia tietyille tileille tai tiedoille.  

Olennaisuus konsernin osille 

Konsernin tilintarkastajan on määritettävä myös konsernin osille tarkastustyössä käytettävä olennaisuus, jos tuloslaskelman ja taseen saldot tai tilinpäätöstiedot jakautuvat konsernin osien kesken (ts. koostuvat eri yhtiöiden saldoista ja tiedoista). Lisäksi konsernin osille määritetään kynnysarvo, jonka alle jäävät virheet ovat selvästi vähäpätöisiä konsernitilinpäätöksen kannalta.  

Jos yhtiön suomalainen tytär on tilintarkastusvelvollinen, lasketaan sille olennaisuus myös lakisääteisen tilintarkastuksen näkökulmasta ISA 320 -standardin mukaisesti. Konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen näkökulmasta olennaisuutena käytetään sitä, kumpi on alempi – ISA 320 mukaisesti laskettu olennaisuus vai konserniolennaisuudesta allokoitu olennaisuus. 

LyhyeSTi-artikkeleissa käsitellään tiiviisti tilintarkastusstandardien ja lakien terminologiaa tai soveltamista. 

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Avoimuusraportilla tavoitellaan luottamusta ja vastuullisuutta

PIE-yhteisön tilintarkastajan tulee laatia ja julkaista avoimuusraportti vuosittain. Avoimuusraportilla esitettävät tiedot ja julkaisemiseen liittyvät aikarajat on säädetty EU:n tilintarkastusasetuksessa, josta tilintarkastusyhteisö voi helposti tarkistaa, että oma avoimuusraportti antaa edellytettävät tiedot ja julkaiseminen tapahtuu vaatimusten mukaisesti.

Lue lisää

Vinkkejä ST:n laadunhallintatyökirjan käyttäjille

Julkaisimme jäsenten käyttöön työkirjan ja esimerkit ISQM 1-standardin soveltamiseen perustuvasta laadunhallintajärjestelmästä. PRH:n tilintarkastusvalvonta suoritti läpikäyntejä yhteisöjen laadunhallintajärjestelmiin syksyllä 2023. Kokosimme yleisimmät PRH:n havaitsemat puutteet ST:n työkirjaa ja esimerkkejä hyödyntäneiden yhteisöjen laadunhallintajärjestelmistä ja vinkit niiden korjaamiseksi.

Lue lisää

LCE-standardi käyttöön Suomessa vuoden 2024 aikana

Uusi LCE-standardi korvaa muut ISA-standardit yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksessa. Tavoitteenamme on, että jäsenemme voivat siirtyä soveltamaan uutta standardia tilikauden 2024 tilintarkastuksissa. Tilintarkastajat voivat suunnitella omaa LCE-standardin käyttöönottoaan ja sen aikataulutusta kokoamani 10 kohdan listan avulla.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top