LyhyeSTi: Konserniolennaisuus saman tiimin tarkastamissa konsernitilinpäätöksissä

Konsernin tilintarkastajan pitää määritellä olennaisuudet myös konsernitilinpäätöksen tarkastukselle sekä tarkastustyössä käytettävä olennaisuus konsernin osille.

Uudistettu ISA 600 -standardi, joka käsittelee konsernitilinpäätösten tilintarkastusta, tulee voimaan 15.12.2023 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta. Sekä uudistunut että nyt voimassa oleva standardi koskevat erityisesti tilintarkastuksia, joihin osallistuu konsernin osien tilintarkastajia. Molemmissa on kuitenkin myös sellaisia vaatimuksia, joita sovelletaan tilanteessa, jossa sama tiimi tarkastaa sekä konsernitilinpäätöksen että kaikki konsernin erillisyhtiöt. 

Yksi tällainen vaatimus koskee konserniolennaisuuden laskemista. Konsernin tilintarkastajan on määriteltävä olennaisuus konsernitilinpäätökselle kokonaisuutena sekä konsernitilinpäätöksen tarkastustyössä käytettävä olennaisuus, sekä tarvittaessa erityisiä olennaisuuksia tietyille tileille tai tiedoille.  

Olennaisuus konsernin osille 

Konsernin tilintarkastajan on määritettävä myös konsernin osille tarkastustyössä käytettävä olennaisuus, jos tuloslaskelman ja taseen saldot tai tilinpäätöstiedot jakautuvat konsernin osien kesken (ts. koostuvat eri yhtiöiden saldoista ja tiedoista). Lisäksi konsernin osille määritetään kynnysarvo, jonka alle jäävät virheet ovat selvästi vähäpätöisiä konsernitilinpäätöksen kannalta.  

Jos yhtiön suomalainen tytär on tilintarkastusvelvollinen, lasketaan sille olennaisuus myös lakisääteisen tilintarkastuksen näkökulmasta ISA 320 -standardin mukaisesti. Konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen näkökulmasta olennaisuutena käytetään sitä, kumpi on alempi – ISA 320 mukaisesti laskettu olennaisuus vai konserniolennaisuudesta allokoitu olennaisuus. 

LyhyeSTi-artikkeleissa käsitellään tiiviisti tilintarkastusstandardien ja lakien terminologiaa tai soveltamista. 

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top