Tilintarkastajat auttavat luotsaamaan toiminnan jatkuvuuden haasteissa

Toiminnan jatkuvuuden haasteet ovat koronan jälkeen seuranneet yritystoimintaa ja niiden taloudellista raportointia kuin hai laivaa. Tänä syksynä olemme kuulleet uutisia merihädästä ja jopa haaksirikoista erityisesti kiinteistö- ja rakennusalalla. Myrskypilviä on näköpiirissä, joten käytän tässä laivaa yrityksen vertauskuvana.

Teksti: Riitta Laine | Kuva: iStock

Johdon tärkeimpiä tehtäviä on huolehtia siitä, että toiminta on kannattavaa, rahoitus on riittävää ja matkalla on muutenkin edellytykset jatkua. Tähän tehtävään kuuluu oman toimialan ja yleisen taloudellisen kehityksen sekä oman yrityksen tilanteen seuraaminen niin, että muutoksiin ja uhkiin ehditään reagoida ajoissa.

Joskus pinnalla pysyminen eli kannattavuuden ja maksukyvyn varmistaminen vaativat rohkeita kurssimuutoksia, joskus riittää äyskäröinti. Päättääkseen oikeanlaisista manöövereistä tilanteen korjaamiseksi tai haverin ehkäisemiseksi johto voi laatia ennustelaskelmia, kuten budjetteja ja kassavirtalaskelmia. Luotettavat laskelmat vaativat luotettavaa tietoa yrityksen taloudellisesta suoriutumisesta sekä kykyä tehdä realistisia ennusteita tulevasta kehityksestä. Päällystön ja erityisesti kapteenin täytyy huolehtia ajantasaisesta kirjanpidosta eli pitää lokikirjaa ja tuntea laivan sijainti merellä.

Lokikirjaan merkitään matkan aikana sattuneet tapahtumat ja tiedot

Osakeyhtiöiltä edellytetään taloudellisen raportoinnin suhteen avoimuutta. Johdon pitää laatia ja julkistaa jokaiselta tilikaudelta tilinpäätös, joka antaa yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta oikean ja riittävän kuvan kirjanpitolainsäädännön edellyttämällä tavalla. Hyvällä säällä tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuden periaatteella eikä erityisiä liitetietoja tarvitse antaa. Tällöin johdon oletus on, että matka jatkuu ainakin seuraavat 12 kuukautta.

Jos toiminnan jatkuvuuteen liittyy merkittävää epävarmuutta ja myrskypilvet ovat alkaneet kerääntyä horisonttiin, johdon pitää arvioida matkan jatkumisen mahdollisuuksia realistisesti ja ryhtyä tarvittaessa valmistelemaan laivaa myrskyyn tai etsittävä vaihtoehtoinen väylä. Tilinpäätöksen osalta tämä tarkoittaa, että johto kertoo liitetiedoissa toiminnan jatkuvuutta uhkaavista pilvistä ja varotoimistaan myrskystä selviämiseksi.

Kun haaksirikko on ilmeinen tai jäävuoreen on jo törmätty, ei tilinpäätöstä voi laatia toiminnan jatkuvuuden periaatteella. Tällaisessa tilanteessa varoja ei pystytä realisoimaan tai velkoja suorittamaan tavanomaista liiketoimintaa harjoittaen, ja tilinpäätös pitää laatia esimerkiksi likvidaatioarvoihin perustuen. Käytetystä periaatteesta ja muista asiaan liittyvistä seikoista kerrotaan tällöin liitetiedoissa.

Tilintarkastajat auttavat laivan luotsaamisessa

Matkan jatkumista voivat uhata monet ulkoiset luonnonvoimat sekä kapteenin ja päällystön omat toimet tai toimimatta jättämiset. Havaitessaan taivaanrannassa myrskypilviä ja erityisesti seilatessaan hieman vieraammilla vesillä johto voi pyytää apua kirjanpitäjiltä ja tilintarkastajilta. Kirjanpitäjät ja tilintarkastajat voivat auttaa johtoa esimerkiksi kannattavuuslaskelmien ja kassavirtaennusteiden laatimisessa tai yrityksen taloudellisen tilanteen ja rahoitustarpeen arvioimisessa. Lainsäädäntöä tuntevina heistä on hyötyä myös huonojen manööverien ja laittomuuksien välttämisessä. He kertovat, ettei kapteenin myrskyn uhatessa kannata haudata laivan arvokkainta lastia autiolle saarelle tai karata pelastusveneellä ja jättää laivaa miehistöineen ja lasteineen myrskyn armoille.

Kirjanpitäjät ja tilintarkastajat voivat siis auttaa välttämään huonot toimet myrskyssä tai sen lähestyessä. Tällaiset toimet voisivat olla esimerkiksi laittomia tai kyseenalaisia kirjauksia, tahallisia virheitä ja puutteita tilinpäätöksessä tai yrityksen omaisuuden vastikkeetonta siirtoa itselle tai lähipiirille taikka muuta laitonta varojenjakoa. Tällaiset teot tulevat kyllä myöhemmin esiin ja niistä joutuu vastuuseen, kun hylkyä tutkitaan. Silloin eivät meriselitykset auta.

Tilintarkastaja raportoi merkittävästä epävarmuudesta

Tilintarkastajalla on myös lakisääteinen velvoite osana tilintarkastusta arvioida laivan matkan jatkumisen mahdollisuuksia eli yrityksen toiminnan jatkuvuutta. Tilintarkastuslain lisäksi asiaa käsitellään kansainvälisissä tilintarkastusalan standardeissa.

Tilintarkastaja keskustelee johdon kanssa toiminnan jatkuvuuden mahdollisuuksista, ja pohtii

  • onko tilinpäätös ollut asianmukaista laatia jatkuvuuden periaatteella?
  • onko merkittävästä epävarmuudesta annettu riittävät tiedot tilinpäätöksessä?
  • liittyykö yrityksen kykyyn jatkaa toimintaansa olennaista epävarmuutta?

Kielteinen vastaus yhteenkin näistä kysymyksistä saattaa johtaa tilintarkastuskertomuksen mukauttamiseen. Mikäli laiva vaikuttaa merikelpoiselta eikä pilviä tai muitakaan merkkejä myrskystä näy, tilintarkastuskertomukseen ei tule tietoa toiminnan jatkuvuudesta.

Tilintarkastajan pitää olla objektiivinen ja riippumaton tarkastamastaan yrityksestä, sen johdosta ja omistajista. Vaikka omistajat valitsevat tilintarkastajan, ei tämä voi työssään ja raportoinnissaan ajaa subjektiivisesti heidän etujaan. Tilintarkastaja ei voi jättää raportoimatta tilintarkastuskertomuksessa, jos toiminnan jatkuvuuteen liittyy merkittävää epävarmuutta – vaikka se olisi johdon toive ja omistajien toiveiden mukaista.

Tilintarkastajan raportointi ei aiheuta asiakasyrityksen taloudellisia ongelmia tai konkurssia. Jos hän ei raportoi havaitsemistaan toiminnan jatkuvuutta merkittävästi vaarantavista asioista, hän voi itse joutua jälkikäteen vastuuseen hyvän tilintarkastustavan vastaisesta raportoinnista.

Matkan jatkumisen arviointi on haastavaa

Arvio toiminnan jatkumisesta tehdään siis vähintään kerran vuodessa, kun tilinpäätös laaditaan. Se sisältää aina harkintaa ja epävarmuutta, ja perustuu harkintahetkellä saatavilla olevaan tietoon. Myöhemmät tapahtumat ja myöhemmin tietoon tulevat asiat voisivat johtaa erilaiseen arvioon. Myrsky saattoikin olla arvioitua pahempi tai jäädä horisonttiin. Tämä pitää muistaa, kun johdon ja tilintarkastajan tekemiä arvioita toiminnan jatkuvuudesta arvioidaan jälkikäteen. He eivät ole ennustajia tai edes meteorologeja, vaikka osaavatkin jossain määrin lukea sään ennusmerkkejä.

Johto tuntee oman yrityksensä kunnon parhaiten

Johto tuntee laivan, sen kunnon, lastin ja reitin parhaiten, ja on koko ajan mukana matkalla. Tilintarkastajat ovat kyydissä vain osan aikaa, mutta riippumattomina asiantuntijoina heidän tehtävänsä on tarvittaessa haastaa johtoa, ja raportoida, mikäli olennaista epävarmuutta on. Tilintarkastukseen liittyvien luontaisten rajoitteiden sekä toiminnan jatkuvuuteen liittyvien seikkojen luonteen vuoksi hän ei kuitenkaan kertomuksellaan koskaan vakuuta toiminnan jatkuvan.

Parasta laivan matkan varmistamiseksi on, että johto saisi omin voimin tai kirjanpitäjän ja tilintarkastajan tukemana laivan luotsattua turvallisille vesille ja ajoissa pois myrskyn tieltä. Vahva laiva kestää myrskytkin, mutta heikko purtilo on parasta ohjata ajoissa turvasatamaan. Kapteenin kokemus ja luotsin paikallistuntemus voivat yhdessä pelastaa laivan matkan.

Artikkeli on julkaistu alun perin Profiitti – talous & tilintarkastus 2/2023 -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta

Autamme jäseniämme osaamisen kehittämisessä 

PRH:n tilintarkastusvalvonnan vuosiraportilla 2023 kerrotaan muun muassa laaduntarkastuksessa tehdyistä merkittävimmistä havainnoista. Keräsimme yhteen omia toimenpiteitämme jäsenten auttamiseksi sellaisilla tilintarkastuksen osa-alueilla, joista tilintarkastusvalvonta on tehnyt useita havaintoja.

Lue lisää

Avoimuusraportilla tavoitellaan luottamusta ja vastuullisuutta

PIE-yhteisön tilintarkastajan tulee laatia ja julkaista avoimuusraportti vuosittain. Avoimuusraportilla esitettävät tiedot ja julkaisemiseen liittyvät aikarajat on säädetty EU:n tilintarkastusasetuksessa, josta tilintarkastusyhteisö voi helposti tarkistaa, että oma avoimuusraportti antaa edellytettävät tiedot ja julkaiseminen tapahtuu vaatimusten mukaisesti.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top