Tilintarkastajat auttavat yhtiöitä pysymään tietoisina kestävyyden trendeistä

Kestävän rahoituksen ja yritysvastuupalveluiden partner Tomas Otterström ja ESG raportoinnin ja varmennuksen palvelualueen johtaja Kirsi Saaristo KPMG:ltä, ovat samaa mieltä siitä, että kestävyysraportointi hyödyttää monia vapaaehtoisuudestaan huolimatta. ”EU-direktiivi on terve suunta kestävyysraportoinnille”.

Kestävän rahoituksen ja yritysvastuupalveluiden partner Tomas Otterström ja ESG raportoinnin ja varmennuksen palvelualueen johtaja Kirsi Saaristo KPMG:ltä, ovat samaa mieltä siitä, että kestävyysraportointi hyödyttää monia vapaaehtoisuudestaan huolimatta. ”EU-direktiivi on terve suunta kestävyysraportoinnille”.

Kirjoittaja: Emilia Viitamäki | Kuva: Emilia Viitamäki

Kestävän rahoituksen ja yritysvastuupalveluiden partner Tomas Otterström ja ESG raportoinnin ja varmennuksen palvelualueen johtaja Kirsi Saaristo KPMG:ltä, olivat vastuussa jalostamoyhtiö Neste Oyj:n vuoden 2021 kestävyysraportin varmentamisesta. Neste palkittiin tämän vuoden kestävyysraportointikilpailussa ihmisoikeudet -kategorian voittajana sekä sidosryhmän suosikkina.

Otterström on uransa aikana työskennellyt vastuullisuuteen liittyvien neuvonantopalveluiden, välityspalveluiden ja sijoitusliiketoiminnan parissa. KPMG:llä hän on toiminut viimeiset 10 vuotta johdon neuvonantajana. Saaristolla on takanaan yli 20 vuoden kokemus yritysvastuun parissa työskentelystä, ja KPMG:llä hän on työskennellyt viisi vuotta kestävyysraporttien varmennuksen parissa.

Varmentaja tekee raportista uskottavamman

Kestävyysraportointi ja raporttien varmentaminen tilintarkastajan toimesta on tähän asti ollut vapaaehtoista. Useat yritykset ovat kuitenkin olleet motivoituneita tekemään raportointia, sillä se hyödyttää monia vapaaehtoisuudestaan huolimatta.

”Tilintarkastajan tavoitteena on auttaa asiakasta siinä, että raportoitu tieto on annettu heidän valitsemiensa kehyksien mukaan ja ettei julkaistavissa tiedoissa ole virheitä”, Otterström kertoo.

Otterströmin mukaan varmennettu raportti tuottaa sidosryhmille uskottavampaa raportointia, kun riippumaton osapuoli on tarkastanut sen oikeellisuuden. Tilintarkastajan on mahdollista antaa myös ehdotuksia raportoinnin kehittämiseen.

Nesteen raportti voitti vuoden 2022 kestävyysraportointikilpailussa ihmisoikeudet -kategorian, ja raportoitavia tietoja kehuttiin pidemmälle viedyiksi, kuin yleiset kertomukset ovat. Sidosryhmän suosikkina valintaperusteeksi korostui ulkopuolisen auditoinnin luoma luotettavuus ja selkeys.

Palkitun Nesteen raportissa varmentamisprosessi sisälsi haastatteluja johdon, keskitason ja toimipaikkojen asiantuntijoiden kanssa, kertoo Saaristo. Datankeruuta hoidettiin pistokoemaisesti tietojen alkulähteille Suomessa sekä kansainvälisellä tasolla.

”Neste on huomannut hyvän raportoinnin tärkeyden ja viestii siitä uskottavasti. On myös hienoa nähdä, että oma asiakas menestyy tällaisessa kilpailuissa. Loppupeleissä hyvä kestävyysraportointi on tietenkin itse yhtiön ansiota”, Otterström lisää.

Vastuullisuusraportoinnin tulevaisuus

GRI (Global Reporting Initiative) on yleisesti käytetty raportointistandardi, joka antaa viitekehyksen yritysvastuun raportoinnille esimerkiksi raportointiperiaatteista, kuten olennaisuus, tiedon täsmällisyys, vertailukelpoisuus ja luotettavuus.

”Viime vuosina GRI on päivittynyt ja se on pörssiyhtiöissä implementoitu hienosti käytäntöön”, Saaristo kertoo.

”Mukana on myös kansainvälisiä raameja, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja uusi EU direktiivi, jonka tuomia muutoksia yhtiöt ovatkin jo peilailleet”, Saaristo jatkaa.

Otterströmin mukaan tilintarkastajalla on tärkeä rooli auttaa yhtiöitä pysymään tietoisina kestävyyden trendeistä ja regulaatiosta sekä antaa vinkkejä siitä, miten raportointiprosessia voi parantaa. EU-direktiivi on tuomassa pakollisen raportoinnin piiriin useita satoja uusia yrityksiä, jonka seurauksena raportoinnin kysyntä ja tarjonta tulee kasvamaan. Direktiivi on Otterströmin mukaan suuri, mutta tarvittava muutos, joka yhdenmukaistaa raportointia, ns. terve suunta.

Saaristo korostaa lopuksi, kuinka hyvällä tasolla kestävyysasiantuntijoiden osaaminen Suomessa oikeastaan on. Myös korkeakouluissa on tarjolla paljon aiheeseen liittyviä kursseja ja tutkintoja.

”Kestävyysraportoinnin osaamisen taso ei vaihtele niinkään, resurssointi taas kyllä”, Saaristo selventää.

Lue lisää kestävyysraportointikilpailusta ja vuoden 2022 voittajista.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top