Tilintarkastukseen valmistautuminen

Huolellinen valmistautuminen tilintarkastukseen säästää asiakasyrityksen, tilitoimiston ja tilintarkastajan aikaa kevään kiireissä. Tilisanomat-lehden numerossa 2/2022 annetaan tilitoimistoille ja asiakkaille vinkkejä tilintarkastukseen valmistautumiseen.

Kuva: Aki Rask

Huolellinen valmistautuminen tilintarkastukseen säästää asiakasyrityksen, tilitoimiston ja tilintarkastajan aikaa kevään kiireissä. Tilisanomien numerossa 2/2022 annetaan tilitoimistoille ja asiakkaille vinkkejä tilintarkastukseen valmistautumiseen. Seuraavassa on tiivistetty artikkelin sisältö.

Tilintarkastaja tarvitsee tilintarkastuksessaan aineistoa ja asiakirjoja, jotka ovat kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen, yhtiön hallinnon sekä niiden tarkastamisen kannalta merkityksellisiä. Hän voi lisäksi kysellä yrityksen johdolta ja henkilöstöltä sekä sen ulkoisilta sidosryhmiltä monenlaisista asioista.

Tilintarkastajalta tulee ennen valintaa tiedustella suostumusta tehtävään. Valitulle tilintarkastajalle pitää ilmoittaa valinnasta. Hyvissä ajoin ennen tarkastuksen alkua on hyvä sopia muun muassa tarkastuksen aikatauluista, aineiston kokoamisvastuista, aineiston toimitustavoista ja sähköisestä muodosta sekä allekirjoitusaikataulusta ja -tavasta.

Aineistot voidaan toimittaa tilintarkastajalle esimerkiksi paperilla, sähköpostilla, muistitikulla tai myöntämällä tilintarkastajalle lukuoikeus kirjanpito-ohjelmaan ja osakirjanpitoihin riittäväksi ajaksi. Moni tilintarkastaja toivoo kirjanpidon raporttien ja datan olevan käytettävissä Excelissä tai rakenteisessa muodossa.

Tilintarkastaja saattaa pyytää aineistoja myös kolmansilta osapuolilta, kuten saldovahvistuksia pankeilta.

Tilintarkastukset ovat erilaisia. Tilintarkastuksen sisältöön ja toteutukseen vaikuttavat muun muassa asiakkaiden toimiala, ominaispiirteet, tilikauden tapahtumat, tietojärjestelmät ja taloushallinnon hoidon taso sekä tilintarkastajan kokemus, osaaminen ja tarkastusmetodit. Tästä syystä tilintarkastajaan kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin ennen tilikauden päättymistä.

Koko artikkeli on alun perin julkaistu Tilisanomat 2/2022 -lehdessä. Artikkelin Tilisanomiin ovat kirjoittaneet Taloushallintoliiton ja Suomen Tilintarkastajien asiantuntijoista koostuva työryhmä.

Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenet saavat seuraavalla jäsenkaudella (1.4.2022 alkaen) jäsenalennuksen Tilisanomat-lehden tilausmaksusta. Tiedotamme uusista eduista lähiviikkoina!

Lue lisää: