Unelma-ammatissa tilintarkastajana

Juha-Pekka Keimmo kertoo: Olen toiminut 25 vuotta päätoimisena tilintarkastajana. Ammatti on muuttunut kuluneiden vuosien aikana.

Artikkeli on julkaistu alun perin Profiitti – Talous & tilintarkastus -lehdessä 2/2018. 

Kirjoittaja: Juha-Pekka Keimmo, KHT, toimitusjohtaja, Revico Grant Thornton Oy

Olen toiminut 25 vuotta päätoimisena tilintarkastajana. Ammatti on monin tavoin muuttunut kuluneiden vuosien aikana. Opiskeluaikana näin tilintarkastajan ammatin itsenäisenä työnä, jota ohjasivat korkea moraali ja alan vakiintuneet käytännöt. Substanssiosaamisen ohella ammatissa korostuivat sosiaalisuus ja asiakaspalvelutaidot. Sellainen oli aikanaan minun ja monen muunkin nuoren kauppatieteilijän unelma-ammatti.

Lukuisat muutokset alalla ovat sittemmin asettaneet tilintarkastajat haasteiden eteen. Jopa niin, ettei enää ole itsestään selvää, että alalle saadaan uusia kykyjä. Motivoituneet ja lahjakkaat nuoret tarkastajat ovat kuitenkin elinehto yhä monimutkaisemmaksi muuttuvalle tilintarkastusalalle. Tietty vaihtuvuus on tervettä, mutta liika vaihtuvuus saattaa aiheuttaa turhia väärinymmärryksiä luottamukseen pohjautuvassa asiakaskeskeisessä työssä.

Joskus kuulee sanottavan, että nuoret tarkastajat kyselisivät turhia ja haaskaisivat näin asiakkaiden aikaa. Väitän, että tilanne on juuri päinvastainen – kyselemällä ja paneutumalla nuoret tarkastajat tekevät nimenomaan sitä lakisääteistä tilintarkastusta ja dokumentointia, joka koituu lopulta myös asiakkaan hyväksi. Olen urallani toistuvasti huomannut, että ”tyhmiä kyselemällä” löydetään sekä väärinkäytöksiä että tilinpäätösten olennaisia virheitä. Nuorten kanssa työskentely on lisäksi hyvin palkitsevaa – oppimista tapahtuu molempiin suuntiin.

Minulla on ollut jo vuosia ilo edustaa suomalaisia tilintarkastajia Euroopan tilintarkastajaliiton SME-foorumissa, jossa käydään vuoropuhelua alan ajankohtaisista asioista keskittyen erityisesti pieniä ja keskisuuria tilintarkastusyhteisöjä askarruttaviin kysymyksiin. Viime aikoina keskusteluissa on korostunut huoli siitä, miten lahjakkaita nuoria saadaan alalle. Vastauksia on haettu muun muassa Iso-Britannian ACCA-yhdistyksen (Association of Chartered Certified Accountants) laajasta kyselytutkimuksesta, jossa päädyttiin esittämään seuraavia suosituksia:

  • hyödynnetään tehokkaammin nuorten yrittäjähenkisyyttä
  • luodaan nuorille selkeät kehitys- ja urapolut
  • kehitetään työympäristöjä nuorten näkemysten pohjalta
  • hyödynnetään laajemmin teknologioita
  • korostetaan yrityskulttuurin merkitystä.

Toivottavasti muun muassa näitä seikkoja huomioimalla tilintarkastusala saadaan jatkossakin pidettyä elinvoimaisena. Tilintarkastus on edelleen unelma-ammatti, jossa voi kehittyä ja oppia jatkuvasti. Ammatillinen harkinta ja tilintarkastusalan standardien luoma viitekehys tukevat toisiaan ja luovat yhdessä koko tilintarkastuksen perustan.

Tutustu myös:

Lisää samasta aiheesta

Vinkkejä ST:n laadunhallintatyökirjan käyttäjille

Julkaisimme jäsenten käyttöön työkirjan ja esimerkit ISQM 1-standardin soveltamiseen perustuvasta laadunhallintajärjestelmästä. PRH:n tilintarkastusvalvonta suoritti läpikäyntejä yhteisöjen laadunhallintajärjestelmiin syksyllä 2023. Kokosimme yleisimmät PRH:n havaitsemat puutteet ST:n työkirjaa ja esimerkkejä hyödyntäneiden yhteisöjen laadunhallintajärjestelmistä ja vinkit niiden korjaamiseksi.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top