Tilintarkastaja varmentaa tilinpäätösten ja muiden taloudellisten raporttien oikeellisuutta sekä neuvoo yrityksiä ja muita yhteisöjä liiketoimintaan ja taloudelliseen raportointiin liittyvissä kysymyksissä.

Tilintarkastajana voi toimia vain tilintarkastuslaissa tarkoitettu hyväksytty tilintarkastaja eli HT-, KHT- tai JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajat hyväksyy PRH:n tilintarkastusvalvonta, joka myös valvoo tilintarkastajia. Tilintarkastajien valvonnasta voit lukea lisää tästä.

Tilintarkastusjärjestelmä pähkinänkuoressa

Tilintarkastajan ammatti on luvanvarainen ja tutkintojärjestelmä kaksiportainen. Kaikki tilintarkastajat ovat suorittaneet vähintään HT-tutkinnon. HT-tutkintoon osallistuminen edellyttää

  • korkeakoulututkintoa ja opintoja mm. laskentatoimesta
  • vähintään kolmen vuoden työkokemusta avustavista tilintarkastustehtävissä.

Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (PIE-yhteisöt), kuten listayhtiöiden, pankkien ja vakuutuslaitosten, tarkastaminen edellyttää lisäksi KHT-tutkinnon suorittamista. Julkishallinnon yhteisöjen, kuten kuntien ja seurakuntien, tarkastaminen edellyttää puolestaan JHT-tutkintoa.

Yksityisen sektorin ja julkishallinnon tilintarkastus
  • HT- ja KHT-tilintarkastajat tarkastavat yksityisen sektorin yrityksiä ja yhteisöjä, kuten pk-yrityksiä, pörssiyhtiöitä, yhdistyksiä ja säätiöitä.
  • JHT-tilintarkastajat tarkastavat julkishallintoa, kuten kuntia ja kaupunkeja sekä niiden omistamia liikelaitoksia.

Yksityissektoria ja julkissektoria tarkastavat tilintarkastajat työskentelevät tilintarkastusyhteisöissä, tilintarkastusyhtiöissä tai toimivat yksittäisinä ammatinharjoittajina.

Valtiontalouden tilintarkastus

Valtiontalouden tarkastusvirasto, VTV, tarkastaa valtion taloudenhoitoa sekä valvoo finanssipolitiikkaa ja puolue- ja vaalirahoitusta. VTV on yksityisen sektorin ja julkishallinnon tilintarkastuksista erillinen ja itsenäinen toimija, joka ei kuulu PRH:n tilintarkastusvalvonnan piiriin.

Tilintarkastajan työ vaatii monipuolista osaamista muun muassa kirjanpitoon, verotukseen ja yritysjärjestelyihin liittyvästä lainsäädännöstä, sekä tietenkin tilintarkastuksesta. Tilintarkastajien on ylläpidettävä ammatillista osaamistaan jatkuvasti.

Tilintarkastajan ammatissa korostuu asiakaslähtöisyys. Sekä lakisääteinen tilintarkastus että muut tilintarkastajan palvelut edellyttävät tilintarkastajan ja asiakkaan välistä kommunikaatiota sekä tilintarkastajalta aitoa kiinnostusta asiakasta ja tämän liiketoimintaa kohtaan.

Tilintarkastaja voi toimia yrittäjän tai johdon tukena yhteisön koko elinkaaren ajan perustamisesta ja kasvuun liittyvistä vaiheista yrityskauppoineen aina saneeraukseen tai viimeiseen tilinpäätökseen saakka.

Tilintarkastajien toiminta perustuu tilintarkastuslakiin ja sitä ohjaa hyvä tilintarkastustapa. Voit lukea lisää hyvästä tilintarkastustavasta tästä.

Tilintarkastus on tunnetuin tilintarkastajan tuottamista palveluista

Tilintarkastus on tilintarkastajan suorittama kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastus. Tilintarkastus on lähtökohtaisesti pakollista kaikille kirjanpitovelvollisille. Lue lisää yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksesta tästä.

Tilintarkastus lisää sidosryhmien luottamusta yhteisöä ja sen taloudellista raportointia kohtaan sekä parantaa luottamusta ja läpinäkyvyyttä yhteiskunnassa muun muassa seuraavin tavoin:

  • Tilintarkastus lisää luottamusta yrityksen ja rahoittajan välillä. Pankki voi luottaa tilinpäätöksen antamaan kuvaan yhteisön maksukyvystä ja yhteisö hyötyy alhaisemmista rahoituksen kustannuksista.
  • Tilinpäätökseen perustuvat toimet, kuten voitonjako ja verotus, tehdään luotettavan ja oikean tiedon pohjalta.
  • Tilintarkastus vähentää virheitä tilinpäätöksissä ja ennaltaehkäisee tahallisia väärinkäytöksiä

Tilintarkastuksen päätteeksi tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen, joka antaa varmuuden siitä, että

  • tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja
  • täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lue lisää tilintarkastuksesta raportoinnista tästä.