Vastuullinen sijoittaminen kannattaa

Sari Lounasmeri, Pörssisäätiö: Sijoittajat haluavat rahan lisäksi vastuullisuutta ja vaikuttavuutta.

Artikkeli on julkaistu alunperin Profiitti – Talous & tilintarkastus -lehdessä 1/2019.

Kirjoittaja:  Sari Lounasmeri, toimitusjohtaja, Pörssisäätiö

Aika, jolloin sijoittajat välittivät vain taloudellisista mittareista, on takana

Nyt halutaan rahan lisäksi vastuullisuutta ja vaikuttavuutta. Parhaimmillaan vastuullisuuden arvioiminen toimii ennakoivana mittarina. Vain rajaa hipoen vastuullisuuden vaatimukset täyttävä yritys menettää asiakkaiden luottamuksen helpommin ja voi jopa joutua oikeudellisten toimenpiteiden kohteeksi. Skandaalien seurauksena omistaja-arvo laskee. Siksi sijoittaminen vastuullisiin kohteisiin on pitkällä jänteellä myös taloudellisesti viisasta riskinhallintaa.

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa helpoimmillaan epäilyttävien toimialojen poissulkemista. Moni sijoittaja vierastaa esimerkiksi tupakka- ja aseteollisuutta. Lisäksi on kansainvälisiä kriteereitä, joiden perusteella yrityksiä luokitellaan sen mukaan, kuinka ne noudattavat ihmisoikeuksia, työllistävät reilusti, huomioivat ympäristöä ja välttävät korruptiota. Poissulkemiseen perustuva vastuullisuus voidaan ohjelmoida osaksi automaattisia sijoituskriteereitä. Markkinoilta löytyykin jo vastuullisia indeksirahastoja.

Syvällisempää perehtymistä ja aktiivisempaa sijoitusotetta vaaditaan, kun taloudellinen tieto ja vastuullisuustieto yhdistetään sijoituspäätöstä tehtäessä. Tällöin yrityksen taloudellisen informaation rinnalla arvioidaan samalla yrityksen ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia sekä hallinnointia. Tässä voidaan käyttää sekä kansainvälisiä kriteerejä ja luokituksia että sijoittajan omaa harkintaa. Joskus yrityksen tekemien muutosten suunta on absoluuttista tasoa tärkeämpää. Yrityksen omat raportit ja ulkopuolisten arvioitsijoiden tekemät analyysit ovat tärkeitä tiedon lähteitä.

Vastuullisuuden ohella osa sijoittajista hakee myös vaikuttavuutta. He haluavat kohdentaa rahoituksen valitsemilleen vaikutusalueille. Taloudellisen hyödyn lisäksi investoinnilla haetaan tällöin yhteiskunnallista muutosta. Tavoitteena voi olla vaikka ilmastonlämpenemisen pysäyttäminen tai syrjäytymisen ehkäiseminen. Perinteisestä hyväntekeväisyydestä vaikuttavuussijoittaminen eroaa siinä, että samalla tavoitellaan taloudellisia tuottoja. Vaikuttavuussijoittamisen kulttuuri on Suomessa vielä nuori.

Aikaisemmin monen yksityissijoittajan tavoitteena saattoi olla vaurastumisen kautta kulutusmahdollisuuksien lisääntyminen. Ympäristömuutosten tiedostaminen todennäköisesti vähentää kuluttamisen ihannointia. Siirrytään uuteen aikaan, jossa vaurastumisen tavoitteena on vaikuttaminen.

Sijoittaja haluaa tuntea sijoituskohteensa yhä syvällisemmin. Omistajat ja rahoittajat ovat merkittäviä yhteiskunnallisia vaikuttajia. He päättävät, mitkä hankkeet toteutetaan. Vastuullinen omistaja haluaa myös käyttää äänivaltaansa, ja kiinnostus yhtiökokouksiin todennäköisesti kasvaa. Vain omistamalla voi vaikuttaa.

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top