Vastuullisuutta ja vastuunottoa

Mitä vastuullisuus tarkoittaa tilintarkastajan näkökulmasta? Katja Hanski pohtii puheenvuorossaan vastuullisuutta.

Artikkeli on julkaistu alunperin Profiitti – Talous & tilintarkastus 1/2019 -lehdessä.

Mitä vastuullisuus tarkoittaa tilintarkastajan näkökulmasta? Katja Hanski pohtii puheenvuorossaan vastuullisuutta asiakkaan, työnantajan ja oman jaksamisen näkökulmista.

Sain tehtäväkseni pohtia vastuullisuutta, lehden teeman mukaisesti. Jokaisen oikeus ja velvollisuus on miettiä vastuullisuutta oman toimintansa osalta. Entä mitä vastuullisuus tarkoittaa usein konservatiiviseksi ja kovaksikin mielletyssä tilintarkastuksessa?

Vastuullisuutta on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa

Vastuullisuutta on tehdä tilintarkastustyö tehokkaasti, ammattitaitoisesti ja objektiivisesti − ammatillista kriittisyyttä unohtamatta.  Tilintarkastusta tehdään hyvän tilintarkastustavan mukaisesti, tämä on osa tilintarkastajan vastuullisuutta. Hyvä tilintarkastustapa tarkoittaa lain, eettisten sääntöjen sekä erilaisten suositusten ja ohjeiden noudattamista. Myös kansainväliset tilintarkastusalan standardit, tarkoituksenmukaisessa laajuudessa sovellettuina, ovat osa sitä.

Lisäarvon tuottamisen asiakkaalle näen merkittävänä osana tilintarkastajan vastuullisuutta. Panos-hyötysuhteen tulee olla tasapainossa. Vastuullisuutta on suorittaa tilintarkastus sopivalla tarkkuudella, työtä ja sovellettavia standardeja skaalaten. Tilintarkastaja tietää yrityksen asioista paljon, ja häntä sitoo salassapitovelvollisuus. Tilintarkastajan vastuullisuutta on esittää asiakkaalle vaihtoehtoisia toimintatapoja ja uusia näkökulmia, päätöksenteon jäädessä kuitenkin asiakkaalle.

Asiakkaan kuuntelu on tärkeää. Vastuullisuutta on toimia empaattisesti ja ystävällisesti, vaikka välillä joutuukin tekemään kipeitä, asiakkaan toimintaa mahdollisesti vaikeuttavia ratkaisuja.

Työnantajan vastuullisuutta on henkilöstöstä huolehtiminen

Tilintarkastus on kausiluonteista ja tiukkojen aikataulujen sävyttämää. Tilintarkastajat, varsinkin nuoret, ovat työssään ihailtavan innokkaita, ja omasta jaksamisesta huolehtiminen voi unohtua. Työnantajan vastuullisuutta on huomioida mahdollisuuksien mukaan henkilöstön erilaisia elämäntilanteita ja tarpeita, tasapuolisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen pyrkien. Vastuullisuutta on myös henkilöstön koulutuksesta ja kehittymisestä huolehtiminen.
Opastaminen ja palautteen antaminen osana jokapäiväistä työtä ovat osa tätä vastuuta.Tilintarkastaja kohtaa vaikeita, tulkinnanvaraisia kysymyksiä, joihin ei ole yhtä oikeaa vastausta. Näissä tilanteissa kollegat ovat ensiarvoisen tärkeitä. Vastuullisuutta on pysähtyä ja antaa aikaa ja apua kollegalle, sekä myös itse rohkeasti pyytää apua muilta.

 

Älä unohda vastuullisuutta itseäsi kohtaan

Kiireiden keskellä on lopulta tärkeää kuunnella itseään ja perhettään. Vastuullisuutta on huolehtia siitä, että työn ohella on muutakin elämää. Työn, vapaa-ajan ja perheen tulisi olla tasapainossa. Omaa jaksamistaan kannattaa vaalia ja karata välillä iloa ja energiaa tuottavien asioiden pariin. Minulle tällaisia ovat luonnossa liikkuminen ja tanssiminen.  
Katja Hanski
Kirjoittaja toimii toimitusjohtajana ja tilintarkastajana Nexia Oy:ssä.

 

Lue lisää vastuullisuudesta:

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Kestävyysraportointi on jo täällä – oletko valmis? 

Kestävyysraportointidirektiivi eli Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) tulee vahvasti ohjamaan organisaatioiden kestävyysraportointia seuraavien lähivuosien aikana. Direktiivi muuttaa yritysten vastuullisuusraportit uudenlaisiksi kestävyysraporteiksi. Jos kestävyysraportoinnin vaatimukset eivät vielä ole tuttuja, on nyt korkea aika sekä tilintarkastajien että yritysten valmistautua tuleviin vaatimuksiin ja vaikutuksiin.

Lue lisää

ESG-valmennusohjelmamme puhuu puolestaan

ESG-valmennusohjelmamme herättää kiinnostusta ja arvostusta Euroopassa samalla, kun se legalisoidaan kansallisessa tilintarkastuslaissa. Maaliskuussa julkaistussa hallituksen esitysluonnoksessa valmennusohjelmaamme sisälletyt ESG-osaamisen vaatimukset asettavat jatkuvan koulutuksen vaatimuksia tilintarkastajille.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top