Yleisluonteinen tarkastus lisäisi mikroyhtiöiden valinnanvapautta

Suomen Tilintarkastajat ry:n mukaan yleisluonteinen tarkastus voisi olla hyvä vaihtoehto mikrokokoluokan yhteisöjen tilinpäätöksen varmentamiselle.
Suomen Tilintarkastajat ry:n asiantuntija, KTT Jarkko Raitio.

Suomen Tilintarkastajat ry:n mukaan yleisluonteinen tarkastus voisi olla hyvä vaihtoehto mikrokokoluokan yhteisöjen tilinpäätöksen varmentamiselle.

Kirjoittaja: Jarkko Raitio | Kuva: Aki Rask

Tilintarkastusvelvollisuudesta ja erityisesti tilintarkastusrajojen nostamisesta käytiin vilkasta keskustelua vuosina 2017–2018. Tuolloin tilintarkastusvelvollisuusrajojen korottamista ajava keskeisin teema oli yritysten hallinnollisen taakan eli kustannusten pienentäminen.

Vuonna 2019 keskustelun painopiste on siirtynyt enemmänkin siihen, voisiko tilintarkastaja pienemmissä yrityksissä tehdä jotain muuta kuin tilintarkastusta. Tähän kysymykseen haetaan parhaillaan ratkaisua helmikuun 2020 loppuun saakka työskentelevässä työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä.

Tilintarkastajan valinta lisää luottamusta

Kansainvälisissä selvityksissäkin on tunnistettu, että tilintarkastajan valitsemisella on suurempi merkitys tilinpäätöksen luotettavuudelle kuin sillä, mitä palvelua tilintarkastaja yritykselle tarjoaa. Tämä siis verrattuna tilanteeseen, jossa tilintarkastajaa ei ole valittu lainkaan.

Nyt, kun tilintarkastajan valitsemisvelvollisuus on katsottu järkeväksi pitää ennallaan yritystoimintaa harjoittavissa yhteisöissä, voidaankin keskustella siitä, mitä tilintarkastaja voisi tilintarkastukselle vaihtoehtoisena palveluna lakisääteisesti tarjota.

Lisää vaihtoehtoja pienimmille yrityksille

Suomen Tilintarkastajat ry:n näkemyksen mukaan mikroyrityksille voitaisiin antaa valinnanvapaus sen suhteen, miten niiden tilinpäätökset varmennetaan.

Yhdistys on ehdottanut työ- ja elinkeinoministeriön kevyemmän tarkastuksen työryhmässä, että mikrokokoluokan yhteisöille sallittaisiin mahdollisuus valita joko tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus. Toteutuessaan muutos antaisi lisää valinnanvapautta noin 30 000 tilintarkastusvelvollisuuden piirissä olevalle osakeyhtiölle.

Tilintarkastaja olisi edelleen valittava tilintarkastuslain rajoissa, mutta tilinpäätös voitaisiin varmentaa joko tilintarkastamalla tai tekemällä niin sanottu yleisluonteinen tarkastus. Yhtiökokous voisi päättää varmennustavasta tilintarkastajan valinnan yhteydessä. Päätöstä tehtäessä olisi huomioitava mahdolliset yhtiöjärjestyksen määräykset ja muut syyt, jotka puoltaisivat tilintarkastuksessa pysymistä. Varmennustavan ei olisi myöskään tarkoituksenmukaista vaihdella vuodesta toiseen.

Perustaksi kansainvälinen standardi

Suomen Tilintarkastajien ehdotuksen mukaan yleisluonteinen tarkastus tehtäisiin kansainvälisen ISRE 2400 -standardin mukaan. Kansainväliset tilintarkastusalan standardit eivät mainitse erikseen kirjanpitoa tai hallintoa, jotka tilintarkastuslain mukaan ovat tilintarkastuksen kohteena tilinpäätöksen lisäksi. Onkin päätettävä kansallisesti, olisivatko kirjanpito ja/tai hallinto myös yleisluonteisen tarkastuksen kohteena.

Suomen Tilintarkastajat ry:n näkemys on, että yleisluonteinen tarkastus voi olla hyvä vaihtoehto mikrokokoluokan yhteisöjen tilinpäätöksen varmentamiselle.

Tämä artikkeli on julkaistu alun perin Profiitti 3/2019 -lehdessä.

Tutustu myös:

Lisää samasta aiheesta

Kestävät arvoketjut pistävät pk-yritykset tiukoille

Suomen yrityskenttä koostuu valtaosin pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Arvoketjuissa olevien pk-yritysten on raportoitava kestävyystietojansa sääntelyn velvoittaville kestävyysraportoiville yrityksille. Hoitamaton arvoketjuraportointitehtävä voi vaikuttaa pk-yritysten toiminnan jatkuvuuteen.

Lue lisää

Autamme jäseniämme osaamisen kehittämisessä 

PRH:n tilintarkastusvalvonnan vuosiraportilla 2023 kerrotaan muun muassa laaduntarkastuksessa tehdyistä merkittävimmistä havainnoista. Keräsimme yhteen omia toimenpiteitämme jäsenten auttamiseksi sellaisilla tilintarkastuksen osa-alueilla, joista tilintarkastusvalvonta on tehnyt useita havaintoja.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top