Pk-yhteisö

Blogit

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja ...
Lue lisää
Blogit

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun ...
Lue lisää
Blogit

Muistilista tilintarkastajan valintaan

Monen yhteisön tai säätiön on valittava yhtiökokouksessaan tai vuosikokouksessaan tilintarkastaja. Valintaan liittyy muutamia seikkoja, jotka on hyvä muistaa kokouksia suunniteltaessa ja pidettäessä.
Lue lisää
PIE-yhteisöt

Vuoden vastuullisuusraportoijat 2021 – Sustainability Reporting Awards 2021

Suomen parhaat vastuullisuusraportoijat palkitaan 16.11. Tervetuloa kuulemaan huippupuhujia sekä palkittuja raportoijia.
Lue lisää
Blogit

Vakiomuotoinen tilintarkastusaineisto helpottaa data-analytiikkaa

Tilintarkastuksessa tehtävä data-analytiikka on lisääntynyt merkittävästi. Data-analytiikassa hyödynnettävän aineiston hankkimiseen liittyy kuitenkin haasteita.
Lue lisää
Kahden kuvan yhdistelmä ihmisistä yritystoiminnassa sekä tuulivoimasta.
Artikkelit

Vastuullisuusraportoinnin merkitys kasvaa nopeasti

Ilmastonmuutos vauhdittaa vastuullisuusraportointia eri suunnista. Vastuullisuusraportoinnin varmentamiseen kaivataan tulevaisuudessa sekä pelisääntöjä että vahvoja talousosaajia.
Lue lisää
Suomen Tilintarkastajat y:n vastuullisuustyöryhmän jäsen, KHT Tiina Puukkoniemi.
Artikkelit

Tilintarkastaja tuo vastuullisuusvarmennuksiin asiantuntemusta

Miten vastuullisuusraportoinnin varmennuksia käytännössä tehdään ja mikä tilintarkastajan rooli prosessissa on?
Lue lisää
Artikkelit

LCE-standardistako ratkaisu yksinkertaisempiin tilintarkastuksiin?

Valmisteilla olevan LCE-standardin tavoitteena on tarjota yksinkertaisemmille tilintarkastuksille ISA-standardeja tarkoituksenmukaisempi viitekehys.
Lue lisää
Korona

Pienille ravitsemisyrityksille helpotuksia koronahyvityksiin liittyen

Lakimuutos helpottaa pienten ravitsemusyritysten velvollisuuksia koronahyvityksen osalta. Helpotukset kohdistuvat tilinpäätösraportointiin, palautusvelvollisuuteen ja tilintarkastukseen.
Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

Kansainvälinen standardi yksinkertaisempien yhteisöjen tilintarkastukselle etenee IAASB:ssa

Kansainvälisen LCE-tilintarkastusstandardin käsittely etenee IAASB:ssa. Standardi korvaisi nykyiset ISA-standardit yksinkertaisempien yhteisöjen tilintarkastuksessa.
Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

Kevyemmän tarkastuksen käyttöönottoa valmistelleen työryhmän mietintö

Suomen Tilintarkastajat kannattaa yleisluonteista tarkastusta mikroyrityksille, mutta suhtautuu mietinnössä ehdotettuihin kansallisiin lisäyksiin varauksella.
Lue lisää
Suomen Tilintarkastajat kotisivun kuvituskuva
Artikkelit

Yleisluonteinen tarkastus on vaihtoehto mikroyrityksille

Yleisluonteista tarkastusta koskevan mietinnön mukaan mikroyritykset voisivat jatkossa valita tilintarkastajan tekemään yleisluonteisen tarkastuksen. Uudistus olisi tervetullut.
Lue lisää
Scroll to Top