Korona lisää tarvetta mukauttaa tilintarkastuskertomuksia

Tilintarkastaja korostaa tilintarkastuksessaan tilikauden jälkeisiä tapahtumia ja toiminnan jatkuvuutta.

Miten korona vaikuttaa tilintarkastajan työhön? Tilintarkastaja korostaa tilintarkastuksessaan tilikauden jälkeisiä tapahtumia ja toiminnan jatkuvuutta.

Kirjoittaja: Jarkko Raitio | Kuva: Aki Rask

Yhdistyksemme toimistolle on kantautunut tilintarkastajien yhteydenottoja ja kysymyksiä koronan vaikutuksista tilintarkastukseen.

Keskeisimmät kysymykset koskevat tilanteita, jossa tarkastuksen kohteena olevan yrityksen:

  • liiketoiminnan jatkuminen häiriintyy tai jopa keskeytyy
  • tulorahoitus pienenee huomattavasti tai lakkaa kokonaan ja/tai
  • kulurakenne johtaa kestämättömään tilanteeseen, jossa kiinteät kulut pysyvät ennallaan, mutta käyttöpääomaa ei ole sen rahoitukseen tulorahoituksen, oman pääoman tai vieraan pääoman muodossa.   

Tilintarkastaja tarkastaa, että tilinpäätöksen tiedot pitävät paikkansa

Yritysten toiminnan jatkuvuuteen ja rahoituksen riittävyyteen liittyvät ongelmat ovat koronan seurauksena lisääntyneet yhtäkkiä huomattavasti. Toimialakohtaiset eroavaisuudet ovat kuitenkin merkittäviä.

Erityisessä koronatilanteessa moni asia pysyy ennallaan:

  1. Yhtiön taloudellisesta raportoinnista vastaa yhtiön johto ja nämä velvollisuudet ovat olemassa myös poikkeusolojen aikana. Yhtiön johdon velvollisuutena on raportoida myös tilikauden jälkeisistä olennaisista tapahtumista ja ottaa osaltaan kantaa yhtiön kykyyn jatkaa toimintaa. Erityisesti hotelli -ja ravintola-alan sekä kuluttajakaupan alan yrityksille toiminnan jatkuvuuspohdinta on nyt erityisen kriittistä.
  2. Tilintarkastajan on näissäkin olosuhteissa tarkastettava, että tilinpäätöksessä esitettävät tiedot pitävät paikkansa ja että niitä on annettu tarpeeksi. Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessa johtopäätöksen siitä, antaako yhteisön tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja toiminnan jatkuvuuden arviointi korostuvat

Tilintarkastajat ovat uransa aikana kohdanneet erinäisiä vaikeuksia kohdanneita yrityksiä. Nyt kuitenkin moni tilintarkastaja on uuden edessä.

Koronatilanteessa korostuu kaksi seikkaa: koronasta seuraavat ongelmat liittyvät tilikauden jälkeisiin tapahtumiin ja erityisesti toiminnan jatkuvuuden kysymyksen ympärille.

Kysymys toiminnan jatkuvuudesta kuuluu tilintarkastuksen perusasioihin vuosittain. Normaalioloissa tilinpäätökset laaditaan lähtökohtaisesti toiminnan jatkuvuuden periaatteella. Koronasta seuranneesta tilanteesta johtuen toiminnan jatkuvuuspohdinta on ajankohtaisempaa usean yrityksen kohdalla. 

Epävarmuudessakin tilintarkastaja tekee työnsä mahdollisimman hyvin

Tilannetta hankaloittaa se, että koronasta seuraava muutos on ollut varsin nopeaa ja tilanteet ovat tulleet shokkimaisesti.

Epävarmuudesta huolimatta tilintarkastajan tehtävä on tehdä oma työnsä eli tilintarkastus mahdollisimman hyvin. Tilintarkastus sisältää suunnittelun, tarkastustyön, raportoinnin ja työn dokumentoinnin – niin normaalioloissa kuin poikkeustilanteessa.

Tilintarkastuskertomuksessa on kerrottava olennainen

Nyt jos koskaan tilintarkastajan julkinen raportti eli tilintarkastuskertomus ja sen sisältö nousee tilintarkastajan työssä keskiöön.

Tänä keväänä tilintarkastajien on mietittävä, onko yrityksen kohdalla tarpeen mukauttaa tilintarkastuskertomusta koronan aiheuttamista ongelmista johtuen.

Tilinpäätöksessä tulee kertoa tiedot toiminnan jatkuvuudesta, jos tilanne sitä edellyttää. Jos tilintarkastaja arvioi toiminnan jatkuvuutta koskevat tiedot riittäväksi, ei huomauttamiselle tämän osalta ole tarvetta. Tilintarkastajan tulee tilintarkastuskertomuksessaan kuitenkin nostaa asia esiin niin sanottuna lisätietona. Tämäkin on poikkeama täysin ”puhtaasta” tilintarkastuskertomuksesta.

Tilinpäätöksen laadinta-aikataulua on arvioitava yrityksen toiminnan kannalta

On myös arvioitava tapauskohtaisesti, onko yrityksen toiminnan kannalta parempi, että tilinpäätös laaditaan ennemmin kuin myöhemmin.

Kirjanpitolautakunta on antanut poikkeusluvan. Tilinpäätösten laadintaa voidaan lykätä kahdella kuukaudella tilintarkastamattomissa yrityksissä ja kuukaudella sellaisissa osakeyhtiöissä, joissa tilintarkastaja tulee valita. Tämä lisäaika voi tulla joissain tilanteissa todella tarpeeseen.

Joissain tilanteissa tilinpäätöksen saaminen valmiiksi pikaisesti voi olla perustellumpaa. Esimerkiksi jos tällä on vaikutusta yrityksen rahoitusjärjestelyiden edistymisessä.

Tilintarkastaja auttaa yrittäjää ammattitaitoisesti

Tilintarkastaja! Näytä ammattitaitosi ja ole yrittäjän apuna pohtimassa vaihtoehtoja vaikeissakin tilanteissa. 

– Jarkko Raitio, asiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Lisää samasta aiheesta

Miksi LCE-standardi on tervetullut?

Uuden LCE-ISA-standardin suorat vaikutukset yksittäiseen toimeksiantoon saattavat jäädä vähäisiksi. Standardin käyttöönotolla on silti monia positiivisia vaikutuksia pk-tilintarkastukseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top