Tilinpäätös

Blogit

Hyvinvointialueille jaossa keväällä 150 miljoonaa euroa

Hyvinvointialueet saavat keväällä kipeästi kaipaamaansa rahoitusta, jonka jakoperusteena käytetään kuntien tilinpäätösten ennakkotietoja. Jotta varmistetaan, että jokainen hyvinvointialue saa sille kuuluvan summan, nousevat tilintarkastajat avainasemaan.

Lue lisää
Artikkelit

Miksi pörssiyrityksen tilinpäätökseen kannattaa perehtyä?

Helsingin pörssin yritykset alkavat tällä viikolla julkistaa menneen kauden tilinpäätöksiään ja toimintakertomuksiaan. Mitä merkitystä tilinpäätöksellä oikein on sijoittajille tai toimittajille?

Lue lisää
Artikkelit

Pitääkö kaikki tilinpäätöksen virheet korjata?

Tilinpäätöksiä laaditaan toisinaan hyvinkin kiireisissä olosuhteissa, jolloin niihin saattaa jäädä virheitä. Ovatko kaikki virheet yhtä vakavia ja pitääkö ne korjata?

Lue lisää
Tilinpäätös

Tilintarkastajabarometri: Vuodesta 2023 tulee yrityksille hitaan kasvun vuosi

Tilintarkastajabarometri: Yritysten kasvu hidastuu tänä vuonna. Rakennusalalla, kuljetus- ja varastointialalla sekä maa-, metsä- ja kalataloudessa käänne heikomaan on voimakkain.

Lue lisää
Blogit

Kaupparekisteristä puuttuvat tilinpäätökset voivat olla vakava hälytysmerkki

Kaupparekisterilainsäädännön uudistamisessa tulisikin kiinnittää huomiota siihen, että PRH:llä on riittävä mandaatti ja resurssit valvoa rekisteritietojen ajantasaisuutta myös tilinpäätöstietojen ajantasaisuuden ja luotettavuuden osalta. Tähän liittyy myös yritysten tilintarkastusta koskevien velvoitteiden noudattamisen valvonta.

Lue lisää
Digitalisaatio

Selvitys kevään 2022 ESEF-raportoinnista

XBRL Suomi ja Finanssivalvonta tekivät kyselyn listayhtiöille liittyen ESEF-raportointiin. Kyselyssä kartoitettiin yhtiöiden kokemuksia sekä näkemyksiä XBRL-raportointiin liittyen.

Lue lisää
Blogit

Rakenteisuus lisää taloudellisen tiedon hyödynnettävyyttä

Ilmiselvimmin rakenteisuudesta hyötyvät tiedon käyttäjät, kuten viranomaiset, analyytikot ja tutkijat. Myös raportoijat ja tiedon varmentajat eli tilintarkastajat voivat hyötyä tiedon rakenteisuudesta.

Lue lisää
Artikkelit

Tilintarkastus on riskilähtöistä

Tilintarkastuksen alussa tilintarkastaja arvioi riskiä siitä, että tilinpäätöksessä on jonkinlainen virhe. Hän miettii, mitkä olisivat ne asiakkaaseen liittyvät todelliset tai mahdolliset tapahtumat ja asiat, joista voisi mahdollisesti aiheutua olennainen virhe tilinpäätökseen.

Lue lisää
Digitalisaatio

Lainsäädäntö kirittää tilinpäätösten digitalisaatiota

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa tilinpäätösten ja tilintarkastuskertomusten digitalisaation edistämistä lainsäädännöllisin keinoin ja velvollisuuden kohdistamista ensivaiheessa vain suurimpiin yhtiöihin.

Lue lisää
Blogit

IFRS-standardeista tulossa tarkistetut ja yhdenmukaistetut käännökset

IFRS-standardien käännökset tarkistetaan ja yhdenmukaistetaan Euroopan komission projektissa. Tästä syystä suomenkielinen IFRS-standardit 2022 -julkaisu ilmestyy hiukan tavallista myöhemmin.

Lue lisää
Kansainvälisyys

Yritysraportoinnin laatu ja yritysten listautumista koskeva säädös

Euroopan komissio julkaisi loppuvuodesta 2021 julkiset kuulemiset yritysraportoinnin laatuun sekä yritysten listautumiseen liittyen. Suomen Tilintarkastajat ry laati omat vastineensa konsultaatioihin.

Lue lisää
Apuraha

Pro gradu: Tilintarkastuksen ja yleisluonteisen tarkastuksen vaikutukset pien- ja mikroyritysten tilinpäätösten laatuun

Pro gradu -tutkielmassa on tarkasteltu tilintarkastuksen ja yleisluonteisen tarkastuksen merkitystä suomalaisessa pien- ja mikroyrityskentässä. Tutkimuksessa selvitettiin kirjanpitäjien ja tilinpäätösanalyytikoiden haastatteluiden avulla, miten tarkastusmuodot vaikuttavat tilinpäätösten laatuun.

Lue lisää