Mitä laaduntarkastuksen tulokset tarkoittavat?

Mitä seuraa, jos on tullut hylätyksi laaduntarkastuksessa tai laaduntarkastusta on päätetty jatkaa uusintatarkastuksella?

Mitä seuraa, jos on tullut hylätyksi laaduntarkastuksessa tai laaduntarkastusta on päätetty jatkaa uusintatarkastuksella?

Kirjoittaja: Risto Ruuska | Kuva: Aki Rask

Olen saanut jäseniltämme yhteydenottoja aiheesta ja vastaan tässä kirjoituksessa yleisimpiin kysymyksiin.

Laaduntarkastuksen tulos on hylätty

Tilintarkastusvalvonta vie hylätty-tulokset pääsääntöisesti tilintarkastuslautakunnan käsiteltäväksi. Myös laaduntarkastuksessa hylätty-tuloksen saanut tilintarkastaja voi vaatia oikaisua tilintarkastuslautakunnalta. Tilintarkastuslautakunta voi määrätä tilintarkastajalle hallinnollisen seuraamuksen eli huomautuksen tai varoituksen.

Laaduntarkastus jatkuu uusintatarkastuksella

Uusintatarkastus päättyy laaduntarkastuksen tulokseen ”hyväksytty” tai ”hylätty”. Uusintatarkastuksen jälkeen ei siis seuraa uutta uusintatarkastusta.

Laaduntarkastuksen jatkaminen uusintatarkastuksella ei pääsääntöisesti johda tilintarkastuslautakunnan käsittelyyn ja sen määräämään seuraamukseen. Mikään ei toisaalta estä Tilintarkastusvalvontaa viemästä mitä tahansa laaduntarkastuksessa tekemäänsä havaintoa käsiteltäväksi tutkinta-asiana tilintarkastuslautakunnassa.

Hyväksymisen peruuttaminen

Tilintarkastusvalvonnan teemakirjeen 4/2018, perusteella laaduntarkastuksessa hylätylle tehdään seuraava laaduntarkastus yleensä vuoden tai kahden kuluttua edellisestä tarkastuksesta.

Tilintarkastusvalvonta kertoo teemakirjeessään 4/2018 myös, että jos ”myös seuraavan laaduntarkastuksen tulos on hylätty samasta syystä kuin aikaisempikin laaduntarkastus, tilintarkastuslautakunta voi päättää tilintarkastajan hyväksymisen peruuttamisesta.” Toisaalta tilintarkastuslain mukaan ”peruuttaminen edellyttää, että tilintarkastaja on saanut hyväksymisen peruuttamisen perusteena olevasta seikasta varoituksen, eikä hän ole korjannut menettelyään”.

Lain sanamuodon perusteella hyväksymisen peruuttaminen siis edellyttää paitsi laaduntarkastuksessa hylätyksi tulemista kahteen kertaan, myös varoituksen saamista aiemmassa laaduntarkastuksessa hylätyksi tulemisen seuraamuksena.

Risto Ruuska, johtava asiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Lue myös:

Lisää samasta aiheesta

Vierasblogi: Automatisoi asiakkaan tunteminen helposti ja hyödynnä Netvisor-jäsenetu

Tilintarkastuslaki ohjaa, miten pitkään tilintarkastusasiakirjoja tulee säilyttää. Rahanpesulaki taas antaa omat raaminsa rahanpesulain nojalla kerättyjen tietojen säilyttämiseen. Koska säädöksiä on paljon, on asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesulakiin liittyvät tiedot viisainta säilyttää erillään muista tilintarkastusaineistoista. Helpointa se on erillisen ohjelmiston avulla.

Lue lisää

Miksi LCE-standardi on tervetullut?

Uuden LCE-ISA-standardin suorat vaikutukset yksittäiseen toimeksiantoon saattavat jäädä vähäisiksi. Standardin käyttöönotolla on silti monia positiivisia vaikutuksia pk-tilintarkastukseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top