Tilintarkastusvalvonta

Artikkelit

Kuka pelkää PRH:ta? 

Tilintarkastajien Kesäpäivillä järjestettiin jäsenpaneeli laaduntarkastuksesta. Paneelin alustuksen ja kahden tilintarkastajan tuoreiden laaduntarkastuskokemusten kautta pyrittiin antamaan oikea ja riittävä kuva nykypäivän laaduntarkastuksesta ja oikomaan joitain väärinkäsityksiä ...
Lue lisää
Tilintarkastusvalvonta

PRH:n vuosiraportit 2022 julkaistu 

PRH:n tilintarkastusvalvonta on julkaissut verkkosivuillaan Kertomuksen tilintarkastusvalvonnan toiminnasta, Tutkinta-asioiden vuosiraportin ja laaduntarkastuksen vuosiraportin vuodelta 2022.
Lue lisää
Kansainvälisyys

IFIARin mukaan PIE-tilintarkastusten laatu paranee vähitellen

Kansainvälinen tilintarkastusalan valvontaviranomaisten yhdistys IFIAR julkaisi vuosittaisen selvityksensä tilintarkastuksen ulkoisen laadunvalvonnan havainnoista. Selvityksen mukaan laatu paranee vähitellen.
Lue lisää
Laki

Tilintarkastuslautakunnan ratkaisut tulisi julkaista ilman nimiä

On ongelmallista, että tilintarkastusvalvonta julkaisee ratkaisuissaan tilintarkastajan nimen sekä tilintarkastuksen kohteena olleen yhteisön nimen. 
Lue lisää
Laki

Rahanpesulain osittaisuudistus on edelleen eduskunnan käsittelyssä

Rahanpesulaki muuttuu. Osa muutoksista on terminologisia, mutta mukaan mahtuu myös uusia velvoitteita, jotka tilintarkastajien rahanpesulain mukaisina ilmoitusvelvollisina tulee huomioida.
Lue lisää
Blogit

Tilintarkastaja voi ylläpitää ammattitaitoaan monella tavoin

Tilintarkastajan osaaminen ja tehtäväkenttä ovat laajat. Arvioitaessa tilintarkastajan edellytyksiä toimia tilintarkastajana tulee tilintarkastukseen rinnastettavien tehtävien kriteerien olla sopivat.
Lue lisää
Artikkelit

Tilintarkastusvalvonnan uudet linjaukset

Tilintarkastusvalvonnasta vastaava Patentti- ja rekisterihallitus on lisännyt vuorovaikutusta alan kanssa. Myös päätösten selkeyteen ja ymmärrettävyyteen on panostettu, kertoo PHR:n yksikön päällikkö Terhi Maijala.
Lue lisää
Tilintarkastusvalvonta

PRH:n vuosiraportit 2021 julkaistu

PRH:n tilintarkastusvalvonta on julkaissut verkkosivuillaan kertomuksen tilintarkastusvalvonnan toiminnasta, tutkinta-asioiden vuosiraportin ja laaduntarkastuksen vuosiraportin vuodelta 2021. Myös vuoden 2021 rahanpesuvalvonnasta on julkaistu tietoa.
Lue lisää
Pakotteet

PRH: ”EU:n asettamat Venäjään kohdistuvat pakotteet ja tilintarkastus”

PRH on julkaissut verkkosivuillaan kysymyksiä ja vastauksia -tyyppisen artikkelin pakotteista tilintarkastajien avuksi.
Lue lisää
Tilintarkastusvalvonta

Tilintarkastuslautakunta nimetty kaudelle 2022–2024

Valtioneuvosto on nimittänyt uuden tilintarkastuslautakunnan seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2022–2024.
Lue lisää
Laki

Patentti- ja rekisterihallitus on julkaissut ohjeen: rahanpesulain velvoitteet tilintarkastajille

Tilintarkastajan tulee rahanpesulain mukaisena ilmoitusvelvollisena huomioida rahanpesulainsäädännöstä tulevat velvoitteet. PRH tilintarkastajia valvovana viranomaisena on laatinut ja julkaissut ohjeen tilintarkastajille.
Lue lisää
Tilintarkastajalle

KHO:n mukaan tilintarkastajalla on oikeus hakea oikaisua Tilintarkastusvalvonnan laaduntarkastusta koskevaan päätökseen

Korkein hallinto-oikeus otti vuosikirjaratkaisussaan kantaa tilintarkastajan valitusoikeuteen Tilintarkastusvalvonnan laaduntarkastusta koskevaan päätökseen.
Lue lisää
Scroll to Top