Tesi haluaa pelastaa kannattavat yhtiöt – miten tilintarkastaja voi edistää tavoitetta?

Yksi valtionhallinnon rahoitusmuodoista yrityksille on Tesin kautta annettavat pääomasijoitukset. Mikä on tilintarkastajan rooli?

Yksi valtionhallinnon rahoitusmuodoista yrityksille koronan vuoksi on Tesin (Suomen Teollisuussijoitus Oy) kautta annettavat pääomasijoitukset. Tesin vakautusohjelma keskisuurille yrityksille alkoi 14.4.2020 ja pääomasijoitukset tehdään joko osakesijoituksina tai vaihtovelkakirjalainoina.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Aki Rask

Tesin verkkosivuilla kerrotaan, että sijoituksia tehdään ensisijaisesti yrityksiin, joilla on merkittävää työllisyysvaikutusta ja liikevaihtoa Suomessa. Rahoituksen kriteerit ovat:

 • Liikevaihto on vähintään 10 miljoonaa euroa.
 • Henkilöstömäärä on yli 50.
 • Liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen koronakriisiä ja yrityksellä on edellytykset myös siihen jatkossa.
 • Koronakriisin vuoksi taloudellinen asema on heikentynyt merkittävästi.
 • Yhtiö ei ole ollut ylivelkaantunut ennen koronakriisiä.

Rahoituksen hakemisen ensimmäisessä vaiheessa sopivat hakijat seulotaan yrityksen täyttämän lomakkeen perusteella. Lomakkeella annetaan perustietojen lisäksi taloustietoja ja arvio liiketoiminnasta. Siihen voidaan liittää myös tuorein tilinpäätös.

Kriteerit täyttäville hakijoille tehdään seuraavaksi taloudellinen, verotuksellinen ja laillinen tarkastus eli Due Diligence -tarkastus (DD). Osakesijoitusprosessi DD mukaan luettuna kestää useista viikoista muutamaan kuukauteen, sillä kyse on oman pääoman ehtoisen sijoituksesta, jonka seurauksena Tesistä tulee yrityksen omistaja. Vaihtovelkakirjalaina on tarkoitettu väliaikaiseksi sijoitukseksi, joka kirjataan taseessa vieraaseen pääomaan. Sitä haettaessa DD on kevyempi, ja prosessi kestää tyypillisesti 2-4 viikkoa.

DD-tarkastuksen kustannukset maksaa pääomasijoituksen saaja.

Tilintarkastajan rooli Tesin rahoituksessa

Tesin vakautusrahoituksen hakemisessa on hyvä, jos yhtiöllä on käytössään viimeisin tilinpäätös. Tilinpäätöksen ei kuitenkaan tarvitse olla vahvistettu eikä hakulomakkeeseen tarvitse liittää tilintarkastuskertomusta. Tesi teettää joka tapauksessa aina oman DD-tarkastuksen ennen sijoituksen tekemistä. Tällä hetkellä taloudellisen ja verotuksellisen osan DD-tarkastuksista Tesille tekee yksi tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajilla voi olla tärkeä rooli asiakasyrityksen neuvonantajana, sillä yritysjohto ei välttämättä tunne taloudellisia lainalaisuuksia tai oman yrityksen lukuja kovin hyvin. Se saattaa tarvita tilintarkastajan ammattitaitoa muun muassa seuraavissa asioissa:

 • sopivan rahoitusmuodon löytäminen ja sen arvioiminen, täyttääkö oma yritys hakuehdot
 • hakemuksen täyttäminen ja kysymysten ymmärtäminen
 • taloudellisen tiedon kerääminen ja tulkitseminen
 • DD-prosessissa tukeminen
 • käyttöpääoman analysoiminen sekä kassavirtalaskelmien ja muiden tulevaisuutta mallintavien laskelmien laatiminen
 • oman yrityksen kustannusrakenteen ymmärtäminen ja kustannusten karsiminen
 • realistisen ja yrityksen tilanteen hyvin kuvaavan selviytymissuunnitelman sekä tilinpäätöksen laatiminen.

Tesin tekemä osakesijoitus tarkoittaa aiemman omistuksen laimenemista. Vaihtovelkakirjalaina taas on kertalyhenteinen. Tesillä on oikeus konvertoida se omistukseksi, mikäli sitä ei makseta takaisin lainaehtojen mukaisesti yrityksen tilanteen normalisoiduttua. Yritysjohdon ja omistajien on hyvä ymmärtää nämä asiat rahoitusta hakiessaan.

Vaikka tilikauden 2019 tilintarkastus olisikin jo tehty, tilintarkastajan on hyvä olla asiakkaisiinsa yhteydessä ja tiedustella neuvonannon tai avun tarpeista. Se on hyvää asiakaspalveluja ja edistää samalla myös tilikauden 2020 tilintarkastusta. Autetaan asiakkaat kriisin yli ja myös nousemaan jaloilleen sen jälkeen!

– Riitta Laine, tilintarkastusasiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Bloggausta varten tutkittiin Tesin verkkosivua sekä haastateltiin Tesin rahastosijoituksista vastaavaa johtajaa Matias Kailaa.

Lue myös:

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Vierasblogi: Automatisoi asiakkaan tunteminen helposti ja hyödynnä Netvisor-jäsenetu

Tilintarkastuslaki ohjaa, miten pitkään tilintarkastusasiakirjoja tulee säilyttää. Rahanpesulaki taas antaa omat raaminsa rahanpesulain nojalla kerättyjen tietojen säilyttämiseen. Koska säädöksiä on paljon, on asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesulakiin liittyvät tiedot viisainta säilyttää erillään muista tilintarkastusaineistoista. Helpointa se on erillisen ohjelmiston avulla.

Lue lisää

Miksi LCE-standardi on tervetullut?

Uuden LCE-ISA-standardin suorat vaikutukset yksittäiseen toimeksiantoon saattavat jäädä vähäisiksi. Standardin käyttöönotolla on silti monia positiivisia vaikutuksia pk-tilintarkastukseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top