Tilinpäätöksen laatimiseen KILAlta poikkeuslupa

Kirjanpitolautakunta on julkaissut omaehtoisen poikkeusluvan tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi. Mistä on kyse?

Kirjanpitolautakunta on julkaissut omaehtoisen poikkeusluvan tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi. Tutustu havainnollistavaan esimerkkiin ja relevantteihin lainkohtiin osakeyhtiölle!

Kirjoittaja: Risto Ruuska | Kuva: Aki Rask

Esimerkki osakeyhtiö, tilikausi 1.1.-31.12.

1 Tilanne ennen KILAn poikkeuslupaa

  • Tilinpäätös on laadittava viimeistään 30.4.2020.
  • Tilinpäätös annetaan tilintarkastajalle viimeistään 30.5.2020.
  • Tilintarkastaja luovuttaa tilintarkastuskertomuksen hallitukselle viimeistään 16.6.2020.
  • Tilinpäätös on vahvistettava viimeistään 30.6.2020.
  • Tilinpäätös on ilmoitettava rekisteröitäväksi viimeistään 30.8.2020.

2 Tilanne KILAn poikkeusluvan myötä

  • Hallitus päättää viimeistään 30.4.2020 laativansa tilinpäätöksen myöhemmin kuin KPL 3:6 §:ssä säädetään.
  • Kirjanpitolautakunnan toimivalta ei ulotu osakeyhtiölain määräaikojen pidentämiseen. Tämän vuoksi tilinpäätöksen vahvistamisesta on päätettävä varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on pidettävä viimeistään 30.6.2020.
  • Kirjanpitolautakunnan toimivalta ei ulotu tilintarkastuslain määräaikojen pidentämiseen, siksi tilinpäätös on annettava tilintarkastajalle viimeistään 30.5.2020. Tällöin sen tulee olla laadittu. Lisää aikaa tilinpäätöksen laatimiselle tulee enintään kuukausi.
  • Tilintarkastaja luovuttaa tilintarkastuskertomuksen hallitukselle viimeistään 16.6.2020.
  • Tilinpäätös on ilmoitettava rekisteröitäväksi viimeistään 30.8.2020.

Relevantit lainkohdat osakeyhtiölle

KPL 3:6 §: Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös katsotaan laadituksi, kun se on allekirjoitettu päätösvaltaisen hallituksen toimesta.

KPL 4:9 §: Kirjanpitovelvollisen on ilmoitettava tilinpäätös ja toimintakertomus rekisteröitäväksi kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Osakeyhtiötä ja osuuskuntaa koskevista määräajoista säädetään erikseen.

OYL 8:10 §: Yhtiön on ilmoitettava tilinpäätös ja toimintakertomus rekisteröitäviksi kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta.

OYL 5:3 §: Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Tilintarkastuslaki 2:4 §: Jos tilinpäätöksen vahvistamisesta päätetään yhteisön tai säätiön toimielimen kokouksessa, tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen tätä kokousta.

Tilintarkastuslaki 3:6 §: Tilintarkastajan on luovutettava tilintarkastuskertomus yhteisön tai säätiön hallitukselle tai vastaavalle toimielimelle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi

Muista veroilmoitus

KILAn poikkeuslupapäätöksen merkitystä vähentää se, että verottaja ei ole antanut vastaavaa poikkeuslupaa koskien veroilmoituksen antamista. Veroilmoitukseen tulee liittää tilinpäätöstiedot. Osakeyhtiön on annettava veroilmoitus 4 kuukauden kuluessa siitä, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt.

– Risto Ruuska, johtava asiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Lisää samasta aiheesta

Miksi LCE-standardi on tervetullut?

Uuden LCE-ISA-standardin suorat vaikutukset yksittäiseen toimeksiantoon saattavat jäädä vähäisiksi. Standardin käyttöönotolla on silti monia positiivisia vaikutuksia pk-tilintarkastukseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top