Tilintarkastaja, varmista palkkatietoilmoitukset tulorekisteristä

Miksi ja miten palkkatietoilmoitukset kannattaa varmistaa tulorekisteristä?

Miksi ja miten palkkatietoilmoitukset kannattaa varmistaa tulorekisteristä? KLT-kirjanpitäjä, HT-tilintarkastaja Sirpa Koponen kirjoittaa aiheesta – lue kollegan vinkit!

Kirjoittaja: Sirpa Koponen

Miksi ja miten palkkatietoilmoitukset kannattaa varmistaa tulorekisteristä? Lue kollegan vinkit!

Palkkatietoilmoitukset toimitetaan tulorekisteriin

Palkkatietoilmoitukset on toimitettu 1.1.2019 alkaen tulorekisteriin. Palkkahallinnon hoitajat ovat tehneet ilmoituksia tulorekisteriin suoraan palkkaohjelmasta siirtämällä tai tallentamalla. Verohallinto, työttömyysvakuutusrahasto, eläkevakuutusyhtiöt ja jatkossa myös muut tahot noutavat tietoa Tulorekisteristä ja tuottavat sen perusteella esimerkiksi laskuja yrityksille.

Tulorekisteritiedot eivät välttämättä vastaa palkkakirjanpidon tietoja

Järjestelmässä on ollut ongelmia. Tulorekisteritiedoissa voi siis olla edelleenkin poikkeamia, vaikka tiedot palkkakirjanpidossa olisivatkin oikein. Poikkeamat johtuvat ilmoitettavien tietojen melko monimutkaisesta koodauksesta ja merkinnöistä. Pelkkä palkkakirjanpidon täsmäyttäminen pääkirjanpitoon ei varmista tulorekisteritietojen oikeellisuutta.

Vinkkejä palkkatietoilmoitusten varmistamiseen

Tilintarkastajan on hyvä varmistaa palkkatietoilmoitusten oikeellisuus vuodelta 2019. Tämä on järkevää ainakin niissä tarkastuskohteissa, joilla on paljon palkkoja.

Varmistaminen voi tapahtua esimerkiksi siten, että yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö antaa suomi.fi:ssä tilintarkastajalle ”palkkatietojen katselu” -oikeuden. Tilintarkastaja voi sen jälkeen kirjautua www.tulorekisteri.fi-sivustolle. Sieltä hän voi tarkistaa yrityksen lähettämiä ilmoituksia esimerkiksi päivämäärärajauksilla sekä täsmäyttää ne palkkakirjanpidon vuositilastoon.

Lisää samasta aiheesta

Vierasblogi: Automatisoi asiakkaan tunteminen helposti ja hyödynnä Netvisor-jäsenetu

Tilintarkastuslaki ohjaa, miten pitkään tilintarkastusasiakirjoja tulee säilyttää. Rahanpesulaki taas antaa omat raaminsa rahanpesulain nojalla kerättyjen tietojen säilyttämiseen. Koska säädöksiä on paljon, on asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesulakiin liittyvät tiedot viisainta säilyttää erillään muista tilintarkastusaineistoista. Helpointa se on erillisen ohjelmiston avulla.

Lue lisää

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top