Asiakkaan lähipiiri kiinnostaa tilintarkastajaa

Lähipiirin tarkastus on tärkeä osa tilintarkastusta. Uuden verkkokoulutuksemme käytyäsi lähipiiri ei jää enää tilintarkastuksessa tutkan alapuolelle!

Kirjoittaja: Riitta Laine

Tilintarkastaja tarkastaa luvut ja tiedot, jotka tilinpäätöksestä löytyvät. Tämän lisäksi tilintarkastuksessa pitää huomioida myös muita asioita, jotka saattavat heijastua tilinpäätökseen tai olla relevantteja hallinnon tarkastuksen näkökulmasta. Yksi tällainen asia on yhteisön lähipiiri tai intressitaho (myöh. lähipiiri).

Lähipiiri huomioidaan tilinpäätöksessä

Lähipiirin ja sen kanssa tehtyjen liiketapahtumien käsittelystä tilinpäätöksestä säädetään kirjanpitoasetuksessa (KPA) ja valtioneuvoston asetuksessa pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (PMA) sekä IAS 24 -standardissa Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen laatijan pitää tunnistaa lähipiirinsä sekä sen kanssa tehdyt liiketapahtumat, jotta voi huomioida ne asianmukaisesti kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä ja kertoa niistä tilintarkastajalle.

Lähipiirin tarkastus kuuluu hyvään tilintarkastustapaan

Lähipiiriasioiden tarkastaminen kuuluu lakisääteiseen tilintarkastukseen ja on hyvän tilintarkastustavan mukaista. Lähipiiriin liittyviä tilintarkastustoimenpiteitä löytyy ISA 550 -standardista Lähipiiri. Suurin piirtein samat toimenpiteet ja ohjeet löytyvät myös joulukuussa 2023 julkaistavasta LCE-standardista. Suomen Tilintarkastajat ry on laatinut lähipiirin tarkastamisesta suosituksen 1/2022 Lähipiirin tilintarkastus.

Lähipiiri on ollut yksi niistä asioista, jonka tarkastamiseen PRH:n tilintarkastusvalvonta on kiinnittänyt erityistä huomioita laaduntarkastuksissaan viime vuosina (ks. painopistealueet 2023). Valvojan havaintojen mukaan lähipiirin tarkastuksessa on usein puutteita (ks. laaduntarkastuksissa tehdyt havainnot 2022).

Uusi koulutus lähipiirin tarkastamisesta

Lähipiirin tarkastaminen on siis tärkeä osa tilintarkastusta ja osaamisessa sen suhteen on joitain puutteita. Toteutimme syksyllä 2022 uuden lähipiiriä käsittelevän etäkoulutuksen, joka sai osallistujilta arvosanan 10. Koulutusta pidettiin erittäin hyödyllisenä!

Kyseistä koulutusta on kehitetty edelleen ja se julkaistaan uutena verkkokoulutuksena. Tilintarkastajat voivat tilata ja katsoa koulutuksen omien aikataulujensa puitteissa sopivana hetkenä.

Koulutus kokoaa lähipiiritapahtumien tilintarkastuksessa tarpeelliset asiat ja säännökset jäsennellyksi ja kattavaksi kokonaisuudeksi. Kouluttajana verkkokoulutuksessa toimii HT-tilintarkastaja Miki Lehtomäki.

Lue lisää: 

Lisää samasta aiheesta

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

Miksi LCE-standardi on tervetullut?

Uuden LCE-ISA-standardin suorat vaikutukset yksittäiseen toimeksiantoon saattavat jäädä vähäisiksi. Standardin käyttöönotolla on silti monia positiivisia vaikutuksia pk-tilintarkastukseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top