XBRL tulee, oletko valmis?

Taloushallinnon tuottaman taloudellisen tiedon rakenteisuus etenee monella rintamalla.

Taloushallinnon tuottaman taloudellisen tiedon rakenteisuus etenee monella rintamalla. Muun muassa Patentti- ja rekisterihallituksella, Teknologiateollisuus ry:llä, valtiokonttorilla ja Suomen Standardisoimisliitolla on meneillään digitalisaatiohankkeita. Hankkeita yhdistää XBRL-muotoinen data ja sen käyttömahdollisuuksien lisääminen.

Kirjoittajat: Riitta Laine ja Jarkko Raitio | Kuva: Aki Rask

Hankkeet kohdistuvat taloudellisen raportoinnin eri vaiheisiin:

  • eKuitti- ja verkkolaskutushankkeet keskittyvät tiedon rakenteisuuteen raportointiprosessin alkupäässä tapahtumatasolla.
  • Listayhtiöitä koskeva ESEF ja PRH:n tilinpäätöshanke koskevat raportoinnin loppupäätä eli tilinpäätöksen esittämistä ja rekisteröimistä.
  • SFS:n Audit Data Collection -hanke liittyy tilinpäätösraportoinnin varmentamiseen eli tilintarkastukseen sekä verotarkastukseen.

Suomen Tilintarkastajien asiantuntijat osallistuivat loppuvuodesta 2018 kolmeen tapahtumaan:

  • ESEF-seminaari listayhtiöille 26.11., järjestäjinä Aalto-yliopisto ja Finanssivalvonta
  • Nordic Smart Government 3.0 -hankkeesta tilaisuus, järjestäjinä Patentti- ja rekisterihallitus, Verohallinto ja Valtiokonttori
  • rakenteisen tilintarkastusaineiston keräämisestä seminaari 18.12., järjestäjänä SFS.

Listayhtiöiden tilinpäätösraportointi XBRL-muodossa tilikaudelta 2020

Aalto-yliopisto ja Finanssivalvonta järjestivät listayhtiöille suunnatun ESEF-seminaarin Otaniemessä. ESEF-lyhenne tulee sanoista European Single Electronic Format ja tarkoittaa eurooppalaista yhtenäistä sähköistä raportointimuotoa, joka tulee pakolliseksi listayhtiöille vuoden 2020 tilinpäätöksistä alkaen. Tilaisuuden tarkoituksena oli kertoa listayhtiöille käytännön kokemuksista XBRL-raportoinnin käyttöönotossa ja esitellä palveluntuottajia. Listayhtiöt tarvitsevat ulkoisia palveluntuottajia avustamaan tilinpäätösten muuntamisessa XBRL-muotoiseksi ja toimittamisessa Helsingin Pörssiin.

Eurooppalaisten listayhtiöiden tilinpäätökset laaditaan jatkossa siis XHTML-muodossa, ja XHTML-dokumenttiin sisältyvät IFRS-konsernitilinpäätöstiedot tulee merkitä eli tägätä XBRL-merkeillä. XBRL-merkinnät tehdään käyttäen iXBRL-teknologiaa (InlineXBRL). XBRL-merkit perustuvat taksonomiaan eli tilikarttaan. Listayhtiöiden tilinpäätösraportoinnissa tullaan käyttämään ESMAn ESEF-taksonomiaa, joka pohjautuu IFRS Foundationin IFRS-taksonomiaan. ESEF-taksonomiaan voi tehdä omia laajennuksia (extensions), jotka ankkuroidaan (anchoring) taksonomiaan.

Kaikki IFRS-konsernitilinpäätöksen päälaskelmat (konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista) pitää tägätä rivitasolla vuonna 2020. Liitetiedot, toimintakertomus ja emoyhtiön erillistilinpäätös raportoidaan toistaiseksi ilman XBRL-merkintöjä. Vuoden 2022 tilinpäätöksistä lähtien myös liitetietojen tulee olla tägätty, mutta block-taso riittää eli kukin liitetieto kokonaisuutena on yksi XBRL-merkki (tägi). Yksittäisiä rivi- tai saraketietoja liitetiedon sisällä ei ole silloinkaan pakko merkitä erikseen. 

On vielä epäselvää, miten XBRL-muotoiset tilinpäätökset varmennetaan. Sekin on epäselvää, mikä niiden virallinen asema on. Jos XBRL-muotoinen tilinpäätös on konsernin virallinen tilinpäätös, se pitää varmentamisen lisäksi allekirjoittaa riittävän luotettavalla tavalla. Tietoa XBRL-muotoisen tilinpäätöksen varmentamisesta ja virallisesta asemasta odotetaan EU-komissiolta vuoden 2019 toisen neljänneksen aikana.

Nordic Smart Government tähtää joustavaan tiedon vaihtoon Pohjoismaissa

Patentti- ja rekisterihallitus, Verohallinto ja Valtiokonttori järjestivät tilaisuuden Nordic Smart Government 3.0 -hankkeesta. Yhteispohjoismaisen hankkeen visiona on yhtenäinen digitaalinen liiketoiminta-alue, jossa yritysdata liikkuu automaattisesti, turvallisesti ja reaaliaikaisesti niin yritykseltä toiselle kuin yritykseltä viranomaiselle. Hanke ajoittuu vuosille 2018–2020, ja sen päärahoittaja on Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisuudessa toimiva Nordic Innovation.

Tilaisuudessa järjestettiin myös paneelikeskustelu, jossa keskusteltiin yrityksen saamista hyödyistä. Toiminnanjohtajamme Sanna Alakare toi keskusteluun tilintarkastuksellisen näkökulman.

Audit Data Collection – tietoa standardissa muodossa

Suomen Standardisoimisliitto (SFS) piti seminaarin rakenteisen tilintarkastusaineiston keräämisestä (audit data collection). Hanke on yksi SFS:n finanssialaan ja taloushallintoon liittyvistä työkohteista.

Hankkeen tarkoituksena on määritellä taloushallinnon järjestelmästä riippumaton standardoitu tapa kerätä aineistoa tarkastuskohteista tilintarkastusta ja verotarkastusta varten. Tavoitteena on kuvata erityisesti tiedon sisältö ja esittämistapa ja helpottaa aineiston pyytämistä ja toimittamista sekä tiedon hyödyntämistä erilaisissa tarkastuksissa kuten data-analyyseissa. Yksi mahdollisuus rakenteiselle muodolle on XBRL.

Katso tilaisuuden tallenne >

XBRL kiinnostaa myös alan opiskelijoita

Tiia Lehikoinen ja Pauli Huusko tekivät opinnäytetyönsä Karelia-ammattikorkeakoulussa aiheesta XBRL-muotoisen tiedon hyödyntäminen tilintarkastuksessa. Tutustu tästä.

Lisää samasta aiheesta

Vierasblogi: Automatisoi asiakkaan tunteminen helposti ja hyödynnä Netvisor-jäsenetu

Tilintarkastuslaki ohjaa, miten pitkään tilintarkastusasiakirjoja tulee säilyttää. Rahanpesulaki taas antaa omat raaminsa rahanpesulain nojalla kerättyjen tietojen säilyttämiseen. Koska säädöksiä on paljon, on asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesulakiin liittyvät tiedot viisainta säilyttää erillään muista tilintarkastusaineistoista. Helpointa se on erillisen ohjelmiston avulla.

Lue lisää

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top