Arvonlisäveroilmoituksen tietosisällön laajennus toisi haasteita yrityksille

Tuemme Verohallinnon ajaman uudistuksen tavoitetta tehostaa harmaan talouden torjuntaa. Huolemme kohdistuu kuitenkin yrityksille koituviin uusiin raportointivaatimuksiin.

Tuemme Verohallinnon ajaman uudistuksen tavoitetta tehostaa harmaan talouden torjuntaa. Huolemme kohdistuu kuitenkin yrityksille koituviin uusiin raportointivaatimuksiin.

Kuva: Vesa Sammalisto

Verohallinto ajaa arvonlisäveroilmoituksen tietosisällön uudistamista. Tavoitteena on laajentaa sisältöä siten, että Verohallinto saisi arvonveroilmoituksesta tarkempaa tietoa yrityksestä ja sen toiminnasta. Näin se voisi kohdentaa ohjauksen ja valvonnan aiempaa tehokkaammin. Laajemmalla tietosisällöllä pyritään lisäksi vähentämään selvityspyyntöjen määrää.

Suomen Tilintarkastajat ry tukee uudistuksen tavoitetta tehostaa harmaan talouden torjuntaa. Huolemme kohdistuu kuitenkin yrityksille koituviin uusiin raportointivaatimuksiin, jotka voivat vaati varsin suuria ja kalliita järjestelmämuutoksia. Muutenkin haasteellisessa taloustilanteessa tämä voi aiheuttaa kohtuutonta taakkaa monille yrityksille.

Osa muutoksista aiheuttaa myös manuaalisen työn lisääntymistä verovelvollisille, koska kyseiset asiat eivät ole kirjanpidossa seurattavia. On tärkeää huomioida, että veroton myynti ei ole verovelvollisilla yleensä verokoodin takana, eikä verottomassa myynnissä sovelleta arvonlisäverolain ajallista kohdistamista, oikaisuja, peruuttamista ja muita vastaavia säännöksiä.

Otamme lausunnossamme kantaa laajennetussa ilmoituksessa ja ohjeluonnoksessa ehdotettuihin asioihin.

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top