Verotus

Artikkelit

Sähkömarkkinoilla toimivien yritysten tilinpäätöksiin 2023 kohdistuu aiempaa suurempaa mielenkiintoa

Sähkömarkkinoilla toimiviin yrityksiin sovelletaan tänä ja ensi vuonna väliaikaista verolakia, josta johtuen tilinpäätösten eriytyslaskelmiin kohdistuu aiempaa suurempaa mielenkiintoa. Energiavirasto on aiempina vuosina havainnut puutteita tilinpäätösten ...
Lue lisää
Digitalisaatio

Arvonlisäveroilmoituksen tietosisällön laajennus toisi haasteita yrityksille

Tuemme Verohallinnon ajaman uudistuksen tavoitetta tehostaa harmaan talouden torjuntaa. Huolemme kohdistuu kuitenkin yrityksille koituviin uusiin raportointivaatimuksiin.
Lue lisää
Kansainvälisyys

Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa

Ohje arvonlisäverotuksesta EU-tavarakaupassa
Lue lisää
Laki

HE: Arvonlisäverolakia ja Ahvenanmaata koskevat poikkeukset

Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaata koskevista poikkeuksista annetun lain muuttamisesta
Lue lisää
Kansainvälisyys

Keskinäinen sopimusmenettely

Verohallinnon ohje keskinäiseksi sopimusmenettelyksi
Lue lisää
Lausunnot

Arvonlisäverolakia ja Ahvenanmaata koskevat poikkeukset

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaata koskevista poikkeuksista annetun lain muuttamisesta
Lue lisää
Lausunnot

Eräiden yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen

Tulolähdejaon poistaminen edellyttäisi varsin laajaa lainsäädännön muutosta.
Lue lisää
Blogit

Pienyrittäjä, hyödynnä tilintarkastajaa täysimääräisesti

Tilintarkastuskertomus kolahtaa postilaatikkoon – taas on yksi tilintarkastuskierros takana! Mutta mitä jäi käteen?
Lue lisää
Lausunnot

Arvonlisäverolain muuttaminen

Arvonlisäverolain 85 a §:n muuttaminen sähköisten julkaisujen osalta.
Lue lisää
Lausunnot

Väliyhteisötulon verotus Suomessa

Tarkoituksena on korvata aiempi ohje, koska väliyhteisölakia on muutettu ns. veronkiertodirektiivin perusteella.
Lue lisää
Lausunnot

Perustietoasiakirjan asetusluonnos

Lausunto perustietoasiakirjaa koskevasta asetusluonnoksesta
Lue lisää
Lausunnot

Lausunto eduskunnan verojaostolle

Lausunto eduskunnan verojaostolle
Lue lisää
Scroll to Top