Verotus

Digitalisaatio

Arvonlisäveroilmoituksen tietosisällön laajennus toisi haasteita yrityksille

Tuemme Verohallinnon ajaman uudistuksen tavoitetta tehostaa harmaan talouden torjuntaa. Huolemme kohdistuu kuitenkin yrityksille koituviin uusiin raportointivaatimuksiin.

Lue lisää
Kansainvälisyys

Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa

Ohje arvonlisäverotuksesta EU-tavarakaupassa

Lue lisää
Laki

HE: Arvonlisäverolakia ja Ahvenanmaata koskevat poikkeukset

Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaata koskevista poikkeuksista annetun lain muuttamisesta

Lue lisää
Kansainvälisyys

Keskinäinen sopimusmenettely

Verohallinnon ohje keskinäiseksi sopimusmenettelyksi

Lue lisää
Lausunnot

Arvonlisäverolakia ja Ahvenanmaata koskevat poikkeukset

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaata koskevista poikkeuksista annetun lain muuttamisesta

Lue lisää
Lausunnot

Eräiden yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen

Tulolähdejaon poistaminen edellyttäisi varsin laajaa lainsäädännön muutosta.

Lue lisää
Blogit

Pienyrittäjä, hyödynnä tilintarkastajaa täysimääräisesti

Tilintarkastuskertomus kolahtaa postilaatikkoon – taas on yksi tilintarkastuskierros takana! Mutta mitä jäi käteen?

Lue lisää
Lausunnot

Arvonlisäverolain muuttaminen

Arvonlisäverolain 85 a §:n muuttaminen sähköisten julkaisujen osalta.

Lue lisää
Lausunnot

Väliyhteisötulon verotus Suomessa

Tarkoituksena on korvata aiempi ohje, koska väliyhteisölakia on muutettu ns. veronkiertodirektiivin perusteella.

Lue lisää
Lausunnot

Perustietoasiakirjan asetusluonnos

Lausunto perustietoasiakirjaa koskevasta asetusluonnoksesta

Lue lisää
Lausunnot

Lausunto eduskunnan verojaostolle

Lausunto eduskunnan verojaostolle

Lue lisää
Lausunnot

Sähköisten julkaisujen arvonlisäverotus

Hallituksen esitysluonnos koskien arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamista sähköisten julkaisujen osalta

Lue lisää
Scroll to Top