Kaupparekisterilain uudistamisessa ei huomioitu tilintarkastusvelvollisuuden noudattamisen valvontaa

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa kaupparekisterilain uudistusta, jolla parannetaan rekisteritietojen ajantasaisuutta ja luotettavuutta.

Suomen Tilintarkastajat kannattaa kaupparekisterilain uudistusta, jolla parannetaan rekisteritietojen ajantasaisuutta ja luotettavuutta.

Suomen Tilintarkastajat kiinnitti lausunnossaan talousvaliokunnan huomion siihen, että hallituksen esityksessä uudeksi kaupparekisterilainsäädännöksi ei juuri käsitellä tilintarkastusvelvollisuuden noudattamisen valvonnan edistämiseen liittyviä kysymyksiä.

Tilintarkastusvelvollisuuden noudattamiseen liittyvät kysymykset ovat keskeisiä kaupparekisteriin rekisteröitävien osakeyhtiöiden tilinpäätösten luotettavuuden kannalta. Siksi niiden käsittely, ja niihin mahdollisesti liittyvät lainsäädäntöehdotukset olisivat olleet perusteltuja kaupparekisterilain valmistelun yhteydessä.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

ST ei kannata ehdotusta tilintarkastajien henkilötietojen toimittamisesta ESAPiin

Lausuntokierroksella olleessa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan EU:n eurooppalaista keskitettyä yhteyspistettä koskevan asetuksen kansallista täytäntöönpanoa sekä sitä täydentävän direktiivin ja asetuksen kansallisia täytäntöönpanotoimia edellyttävistä säännöksistä. Suomen Tilintarkastajat ry ei kannata ehdotusta siltä osin, kun siinä esitetään tilintarkastajien henkilötietojen toimittamista ESAPiin.

Lue lisää

Kirjanpitolain raja-arvojen korottaminen perusteltua 

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotettu inflaatiotarkistus tulee lisäämään entisestään pien- ja mikroyrityskategoriassa olevien yritysten määriä. Lainsäädännöstä johtuvan hallinnollisen taakan purkamisen näkökulmasta Suomen Tilintarkastajat ry pitää kirjanpitolain raja-arvojen korottamista kannatettavana asiana.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top