Laki

Artikkelit

LyhyeSTi: Tilintarkastajan ”kansalliset lausumat”

Yhtiökokous tai hallitus voivat pyytää tilintarkastajalta lausuntoja muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjakoehdotuksesta tai vastuuvapauksesta. Tilintarkastaja ei saa antaa niitä toimitusjohtajan tai isännöitsijän pyynnöstä eikä oma-aloitteisesti.

Lue lisää
Laki

Kaupparekisterilain uudistamisessa ei huomioitu tilintarkastusvelvollisuuden noudattamisen valvontaa

Suomen Tilintarkastajat kannattaa kaupparekisterilain uudistusta, jolla parannetaan rekisteritietojen ajantasaisuutta ja luotettavuutta.

Lue lisää
Laki

Muutoksia tilintarkastajan raportointiin yritysjärjestelyissä

Osakeyhtiölain muutokset tuovat muutoksia tilintarkastajan raportointiin etenkin yritysjärjestelyissä.

Lue lisää
Laki

Kestävyysraportoinnin varmentajilla tulee olla tasapuoliset toimintaedellytykset

Kestävyysraportoinnin sääntelyssä olennaista on selkeys, johdonmukaisuus ja yhdenvertaisuus sekä käytännön sovellettavuus, sanoo Suomen Tilintarkastajat ry lausunnossaan.

Lue lisää
EU

Kestävyysraportoinnin direktiivi julkaistu suomeksi

EU:n virallisessa lehdessä julkaistiin perjantaina suomeksi kestävyysraportointia koskeva CSR-direktiivi.

Lue lisää
Laki

Tilintarkastuslautakunnan ratkaisut tulisi julkaista ilman nimiä

On ongelmallista, että tilintarkastusvalvonta julkaisee ratkaisuissaan tilintarkastajan nimen sekä tilintarkastuksen kohteena olleen yhteisön nimen. 

Lue lisää
Laki

Rahanpesulain osittaisuudistus on edelleen eduskunnan käsittelyssä

Rahanpesulaki muuttuu. Osa muutoksista on terminologisia, mutta mukaan mahtuu myös uusia velvoitteita, jotka tilintarkastajien rahanpesulain mukaisina ilmoitusvelvollisina tulee huomioida.

Lue lisää
Laki

EU:n uusimmat pakotteet rajoittavat tilintarkastajien tarjoamien palveluiden viemistä Venäjälle

Neuvoston asetuksen (EU) 2022/879 johdantotekstin kohdassa 26 ja uudessa 5 n artiklassa käsitellään tilintarkastajienkin tarjoamia palveluita.

Lue lisää
Laki

Traficom uudisti vakavaraisuutta koskevan mallinsa tilintarkastajan todistuksesta

Traficom uudisti vakavaraisuutta koskevan mallinsa tilintarkastajan todistuksesta. Käytännön vaikutukset tilintarkastajalle ovat kuitenkin vähäisiä.

Lue lisää
Digitalisaatio

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa kaupparekisterin sähköistämistä

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa ehdotusta, jossa kaupparekisteriasioinnissa ehdotetaan siirryttäväksi velvoittavaan sähköiseen asiointiin.

Lue lisää
Digitalisaatio

Lainsäädäntö kirittää tilinpäätösten digitalisaatiota

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa tilinpäätösten ja tilintarkastuskertomusten digitalisaation edistämistä lainsäädännöllisin keinoin ja velvollisuuden kohdistamista ensivaiheessa vain suurimpiin yhtiöihin.

Lue lisää
Kahden kuvan yhdistelmä ihmisistä yritystoiminnassa sekä tuulivoimasta.
Kansainvälisyys

Ilmasto ei voi odottaa Brysselin kestävyysraportointidirektiivin neuvottelutulosta

Brysselin kolmikantaneuvotteluissa työstetään kestävyysraportoinnin direktiivin (CSRD) yksityiskohtia. Varmentaminen sallittaisiin lakisääteiselle tilintarkastajalle, mutta myös muun riippumattoman palveluntarjoajan varmennus voitaisiin sallia.

Lue lisää