Lausunto rahanpesulain osittaisuudistuksesta

Suomen Tilintarkastajat ry ei vastusta tilintarkastajia koskevaa rahanpesulain soveltamisalan laajentamista, mutta laajennusta ei tulisi toteuttaa osittaisuudistuksessa esitetyssä laajuudessa.

Suomen Tilintarkastajat ry ei vastusta tilintarkastajia koskevaa rahanpesulain soveltamisalan laajentamista, mutta laajennusta ei tulisi toteuttaa osittaisuudistuksessa esitetyssä laajuudessa.  

Suomen Tilintarkastajat ry pitää sääntelyn selkeyden kannalta perustellumpana osittaisuudistuksen luvussa 5.1. esitettyä vaihtoehtoista toteuttamistapaa. 

Tässä vaihtoehtoisessa toteuttamistavassa rajattaisiin tilintarkastajiin kohdistuva rahanpesulain soveltamisala niin, että lakia sovellettaisiin tilintarkastuslaissa tarkoitettuun tilintarkastajaan, kun hän suorittaa mainitun lain 1 luvun 1 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä taikka julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetun lain 1 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettuja tehtäviä. 

Suomen Tilintarkastajat ry:n käsityksen mukaan ehdotetulla muutoksella on suurin vaikutus sellaisen tilintarkastajan toimintaan, joka tarjoaa muille kuin lakisääteisen tilintarkastuksen kohteena olevalle asiakkailleen palveluja tilintarkastajan ominaisuudessa.

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top