Maakohtaista tuloveroraportoinnin lakiesitystä täsmennettävä

Suomen Tilintarkastajat ry kommentoi lausunnossaan maakohtaisten tuloverotietojen julkista raportointia koskevaa lakiesitystä. Lausunto liittyy kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta annettuun hallituksen esitykseen.

Lakiesityksessä ehdotetaan soveltamisehdot täyttäville yrityksille velvollisuutta esittää julkisessa kertomuksessa maakohtaisia tuloverotietoja. Tilintarkastajan tehtävä olisi todentaa raportin olemassaolo tilintarkastuskertomuksessaan.

Mielestämme lakiesitys sisältää tilintarkastajan roolia lisääviä tehtäviä lakimuutoksen taustalla olevan direktiivin tavoitteeseen verrattuna. Pyysimme myös täsmennystä, mitä yhteisöjä tilintarkastajan lausuntovelvollisuus koskee sekä huomioimaan, että tilintarkastajan rooli väliaikaisen poikkeamisen arvioinnissa tulee olla muotovaatimusten täyttymisen toteamista. Lisäksi toimme lausunnossa esiin tuloveroraportointia koskevan tilintarkastajan lausunnon poikkeavan ajoituksen tilintarkastuskertomuksen muuhun sisältöön nähden.

Ehdotuksen mukaan velvollisuus laatia maakohtainen tuloveroraportointi koskisi 22.6.2024 ja sen jälkeen alkavia tilikausia. Tuloveroraportointia koskeva tilintarkastajan lausunto lisättäisiin ensimmäistä kertaa pääosin keväällä 2027 annettaville kertomuksille.

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top