Rahankeräyslainsäädäntö

Lausunto rahankeräyslainsäädäntötyöryhmän mietinnöstä 2/2018

Sisäministeriö | Viite: SMDno-2016-995

Suomen Tilintarkastajat ry kiittää mahdollisuudesta lausua rahankeräyslainsäädännön kokonaisuudistusta koskevasta työryhmän mietinnöstä. Työryhmämietintö vaikuttaa huolellisesti valmistellulta, ja Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa siinä ehdotettua rahankeräyslainsäädännön kokonaisuudistusta.

Rahankeräyslakiehdotuksen 3 luvun 12 §:n 5 momentti koskee tilintarkastajan lausunnon liittämistä vuosi-ilmoitukseen. Säännösehdotuksen mukaan, jos luvan saaja on sellainen henkilö, jolla on tilintarkastaja, tulee vuosi-ilmoitukseen liittää tilintarkastajan lausunto. Säännöksen osalta huomioimme, että eri yhteisöjä koskeva yleinen tilintarkastusvelvollisuus perustuu tilintarkastuslain (1141/2015) 2 luvun 2 momenttiin. Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä on esittänyt, että tätä yleistä tilintarkastusvelvollisuusrajaa korotetaan (TEM, Yritykset 1/2018). Jos tätä yleistä tilintarkastusrajaa tultaisiin nostamaan ja se ulotettaisiin koskemaan myös yhdistyksiä, voisi tällä muutoksella olla vaikutuksia myös rahankeräyslain alaisten yhteisöjen toimintaan.

Tarkastustoiminnan ammattimaisuuden näkökulmasta pidämme perusteltuna rahankeräystyöryhmän ehdotusta siitä, että yhteisön toiminnantarkastajien lausuntoja ei tarvitse toimittaa viranomaisille.

Helsingissä 14. päivänä maaliskuuta 2018

SUOMEN TILINTARKASTAJAT RY

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top