Yritysraportoinnin laatu ja yritysten listautumista koskeva säädös

Euroopan komissio julkaisi loppuvuodesta 2021 julkiset kuulemiset yritysraportoinnin laatuun sekä yritysten listautumiseen liittyen. Suomen Tilintarkastajat ry laati omat vastineensa konsultaatioihin.

Euroopan komissio julkaisi loppuvuodesta 2021 julkiset kuulemiset yritysraportoinnin laatuun sekä yritysten listautumiseen liittyen. Suomen Tilintarkastajat ry laati omat vastineensa konsultaatioihin.

Yritysraportoinnin laatu

Euroopan komission julkinen kuuleminen yritysraportoinnin laatuun liittyen koostuu yritysraportoinnin kolmesta pilarista, 1) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, 2) lakisääteisestä tilintarkastuksesta ja 3) valvonnasta. Kuulemisen tavoitteena on selvittää, miten yritysraportoinnin laatua ja täytäntöönpanon valvontaa voitaisiin vahvistaa. Kysymykset kattavat EU:n tilinpäätösdirektiivin, avoimuusdirektiivin, lakisääteisen tilintarkastusdirektiivin ja tilintarkastusasetuksen sääntelemät asiat. Kuulemisen piiriin kuuluvat myös muut kuin yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt, lukuun ottamatta hyvää hallinnointia koskevaa osuutta.

Vastaukset kuulemiseen tuli antaa 18.2.2022 mennessä. Suomen Tilintarkastajat ry valmisteli vastauksia yhteistyössä sekä pohjoismaisella että EU-tasolla ja antoi myös oman vastineensa konsultaatioon.

Näemme, että oli sitten kyse raportoivasta yhteisöstä, tilintarkastajasta tai valvojasta, tehokkaimpia ovat aina tahon itsensä tekemät toimet laadun parantamiseksi. Pelkkä lisäsääntely ei ole välttämättä tehokkain keino, ellei siihen ole tutkittuja ja kaikki tunnistetut näkökohdat huomioivia syitä. Kyse on aina kokonaisuudesta, eikä vain yhteen pilariin keskittymällä päästä tavoitteisiin.

Yritysten listautuminen

Suomen Tilintarkastajat ry laati oman vastineensa myös toiseen EU-komission julkiseen kuulemiseen, joka koskee yritysten listautumista. Vastausaikaa kuulemiseen on 25.2.2022 saakka. Kuulemisen taustalla olevan aloitteen tavoitteena on yksinkertaistaa listautumiseen liittyviä ja sen jälkeisiä vaatimuksia, jotta julkiset pääomamarkkinat olisivat houkuttelevampia ja myös pk-yritysten olisi helpompi saada pääomaa.

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa listautumisprosessin yksinkertaistusta pääomamarkkinoiden houkuttelevuuden ja pääomien saatavuuden parantamiseksi, mutta sijoittajien tiedonsaanti tulisi kuitenkin edelleen turvata riittävässä määrin. Näemme, että pääomamarkkinoiden kehittymisellä voi olla myös vahva positiivinen vaikutus innovaatioiden ja taloudellisen kasvun kannustimena.

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top