Tuemme Edwin Sederholmin rahaston kautta tilintarkastusalan koulutusta ja tutkimusta myöntämällä apurahoja korkeakouluopiskelijoille.

Apurahat myönnetään syksyllä tilintarkastusta opiskeleville tai tilintarkastusalaa muutoin tutkiville. Hakija voi olla opinnäytetyöntekijä, vastavalmistunut tai jatko-opiskelija.

Apuraha on luonteeltaan kannustinapuraha, joka voidaan myöntää koulutukseen tai tutkimustoimintaan. Apurahat jaetaan hakemusten perusteella.

Vuonna 2020 jaoimme tilintarkastusalan 110-vuotisjuhlavuoden kunniaksi neljä apurahaa ja kaksi erityisapurahaa. Lue lisää apurahan saajista >

Apurahan hakeminen

Apurahan hakija voi olla pro gradu -tutkielman tai opinnäytetyön tekijä, vastavalmistunut tai jatko-opiskelija. Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää seuraavat liitteet:

  • valmis tutkielma, tutkielman tiivistelmä tai tutkielmasuunnitelma
  • opintosuoritusote ja/tai tutkintotodistus
  • ohjaajan suositus.

Vuoden 2021 apurahat tulevat hakuun maalis-huhtikuussa 2021.

Edwin Sederholmin rahasto perustettiin vuonna 1986 tilintarkastustoimisto Oy Widenius, Sederholm & Someri Ab:n (nykyinen KPMG) 60-vuotispäivän kunniaksi tehtyjen lahjoitusten pohjalta. Edwin Sederholm oli KHT-yhdistyksen eli nykyisen Suomen Tilintarkastajat ry:n toinen puheenjohtaja vuosina 1931–1933.

Lisätietoja apurahoista:

Taina Lehtola

Hallintopäällikkö
p. 09 7552 2012
taina.lehtola@suomentilintarkastajat.fi

  • Jäsenyydet, vastuuvakuutus
  • Konsernin kokoukset
  • Omaisuuden hoito, hankinnat

Lisää aiheesta