Myönnetyt apurahat

Vuoden 2022 opiskelija-apurahat

 • Johanna Hautala: Hallinnon tarkastuksen laatu. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
 • Jenna Häggblom: The effect of the upcoming Corporate Sustainability Reporting Directive on Finnish companies’ sustainability reporting practices. Hanken
 • Fanny Juusola: Ohjelmistorobotiikan käyttö suomalaisissa tilintarkastusyhteisöissä. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu.
 • Veera Partanen: Tilintarkastuksen rooli taloudellisten väärinkäytösten havaitsemisessa: Tilintarkastajan näkökulma. Tampereen yliopisto.

Vuoden 2021 opiskelija-apurahat

Vuoden 2020 opiskelija-apurahat

Erityisapurahat:

 • Svenska Handelshögskolan, 6 000 euroa
  Tilintarkastustutkimuksen kehittämiseen ja erityisesti eurooppalaisen tutkimusaineiston hankintaan.
 • Mikko Paananen, 4 000 euroa.
  Kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastuskertomuksia käsittelevän artikkeliväitöskirjan ”Determinants of Audit Report Modifications in Finnish Municipalities and Joint Municipal Authorities” loppuunsaattamiseen.

Apurahat:

 • Reetta Kivisaari, 750 euroa
  Valmis pro gradu -tutkielma: Pien- ja mikroyritysten tilintarkastuksen keventäminen Suomessa.
 • Krista Kovanen, 750 euroa
  Valmis pro gradu -tutkielma: Yritysten yhteiskuntavastuu kirjanpitolain mukaisissa muiden kuin taloudellisten tietojen selvityksissä: Raportoinnin toteutus ja sisältö teollisuusalan yrityksissä tilikaudella 2018.
 • Heidi Kuhmonen, 750 euroa
  Aloitettu pro gradu -tutkielma: Tilintarkastuspalkkioihin vaikuttavat tekijät pienissä yhtiöissä.
 • Niklas Nenonen, 750 euroa
  Valmis kandidaatin tutkielma: Skillnader mellan revisionsprocessen och processen för lättare granskning i finska mikroföretag.