Business Finlandin energiatuen raporttimalli muuttui 

Valtioneuvosto antoi maaliskuussa asetuksen, joka määrittelee energiatuen myöntämisen yleiset ehdot vuosina 2023–2027. Business Finland on päivittänyt rahoitusehdot ja raporttimallin tilintarkastajille.

Valtioneuvosto antoi 2.3.2023 asetuksen, joka määrittelee energiatuen myöntämisen yleiset ehdot vuosina 2023–2027. Asetuksessa säädetään muun muassa energiatuen kohdentumisesta, tuen myöntämisen edellytyksistä, enimmäistukitasoista ja energiatuen maksamisen edellytyksistä. 

Tuen myöntämisestä päättävät työ- ja elinkeinoministeriö sekä Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, joka on päivittänyt energiatuen rahoitusehdot sekä mallin tilintarkastajan raportista.  

Energiatukihanke voi olla investointihanke tai selvityshanke, joiden hyväksyttävät kustannukset eroavat toisistaan. Energiatukihankkeen tilintarkastajan tarkastusraporttipohja on muutoksessa erotettu kiertotalouden investointiavustuksen pohjasta. Uutta tarkastusraporttipohjaa käytetään vain energiatukihankkeissa, jotka on tehty 20.3.2023 päivätyillä rahoitusehdoilla. Jos energiatukipäätös on tehty vanhemmilla rahoitusehdoilla, käytetään Energiatuki ja kiertotalouden investointiavustus -pohjaa. 

Rahoituksen saajan on toimitettava loppuraportin yhteydessä tilintarkastajan tarkastusraportti, joka koskee koko projektin kestoaikaa. Jos ostolaskujen määrä hankkeessa on enintään viisi, tilintarkastajan raportti voidaan korvata liittämällä loppuraporttiin kopio pääkirjaote projektikirjanpidosta, kopiot ostolaskuista sekä maksutositteet, joista ilmenee, että laskut on maksettu. 

Business Finland on mukana Tilintarkastajien kesäpäivillä elokuussa! Tutustu ohjelmaan >

Lisää samasta aiheesta

Tilinpäätösmerkintä saattaa tulevaisuudessa jäädä pois

Tilinpäätösmerkintä voidaan tulevaisuudessa jättää tekemättä, jos pystytään muulla tavoin luotettavasti yksilöimään se tilinpäätös, josta tilintarkastuskertomus on annettu. Muutos liittyy tilinpäätösten digitalisoitumiseen. Siitä, mikä on riittävän luotettava tapa, ei ole vielä annettu ohjeistusta.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top