Uutiset

Uutiset

Kestävyysraportointitarkastajien rekisteröinti alkaa

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) aloittaa kestävyysraportointitarkastajien rekisteröinnin vuoden 2024 alussa. Rekisteröintiä voi hakea itse PRH:n ohjeiden mukaisesti silloin, kun edellytykset täyttyvät. Tutustu kestävyysraportointitarkastajien rekisteröintiohjeisiin.
Lue lisää
Tilkkariksi

Onnea uudet HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajat!

Patentti- ja rekisterihallitus on julkaissut vuoden 2023 tilintarkastajatutkintojen tulokset. Onnittelemme lämpimästi uusia HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajia!
Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

LCE-standardin englanninkielinen versio ilmestynyt

Kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja laativa IAASB on julkaissut kansainvälisen tilintarkastusstandardin yksinkertaisten yhteisöjen tilinpäätösten tilintarkastuksiin (ISA for LCE).
Lue lisää
Toimintamme

ESG-valmennusohjelmasta valmistui uusia varmentajia

Toistamiseen järjestetyn ESG-valmennusohjelman päätösjuhlaa vietettiin 29. marraskuuta Helsingissä. Valmennusohjelmasta valmistui tänä vuonna kaikkiaan 140 ESG-varmentajaa.
Lue lisää
Digitalisaatio

Listayhtiöiden ESEF-varmennus pakolliseksi

Arvopaperimarkkinalakia on ehdotettu muutettavan. Jatkossa listayhtiöiden on hankittava ESEF-muotoiselle tilinpäätökselle tilintarkastajan varmennus. Muutos koskisi tilikausia, jotka alkavat 1.1.2024 tai sen jälkeen.
Lue lisää
Toimintamme

Suositteluhalukkuus Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenyydelle korkealla

Toteutimme syyskuussa 2023 jäsentyytyväisyyskyselyn, johon vastasi 199 jäsentä. Suositteluhalukkuus yhdistyksen jäsenyydelle on korkea.
Lue lisää
Laki

Tilinpäätösdirektiivin yritysten kokorajoihin on ehdotettu muutoksia

EU:n komissio antoi lokakuussa delegoidun direktiivin yritysten raja-arvojen korottamisesta. Jos muutos toteutuu, yritysten taseen loppusumman ja liikevaihdon raja-arvoja korotetaan noin 25 prosentilla.
Lue lisää
Standardit

Englanninkielinen Kansainväliset tilintarkastusalan standardit -kooste 2022 julkaistu

IAASB on 13.10.2023 julkaissut uuden Kansainväliset tilintarkastusalan standardit -koosteen 2022. Alla on esitetty suurimmat muutokset aiempaan, vuoden 2021 koosteeseen verrattuna.
Lue lisää
yhteistyokuvituskuva
Hyvä tilintarkastustapa

Standardin korvaaminen suosituksella eräissä tilintarkastajan tehtävissä

Monessa tilintarkastajan suorittamassa varmennuksessa tai tarkastuksessa on viitekehyksenä joku kansainvälinen tilintarkastusalan standardi, joka mainitaan tilintarkastajan raportilla. Standardit eivät kuitenkaan aina ole yhteensopivia tilintarkastajan lausuntoja koskevien ...
Lue lisää
Laki

Kestävyysraportointi keskustelutti talouden ja johtamisen ammattilaisia

Kestävyysraportointi kokosi yhteen satoja kiinnostuneita, kun Suomen Tilintarkastajat järjesti lokakuun alussa aamupäivätilaisuuden ajankohtaisesta aiheesta.
Lue lisää
Laki

Hallitus antoi esityksensä kestävyysraportoinnista

Hallitus antoi eduskunnalle esityksensä muutosehdotukseksi kirjanpitolakiin ja tilintarkastuslakiin sekä eräisiin niihin liittyviin lakeihin 28.9.2023. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön yritysten kestävyysraportointia koskeva Euroopan unionin direktiivi.
Lue lisää
Hyvä tilintarkastustapa

IAASB hyväksyi LCE-standardin yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastukseen 

IAASB (The International Auditing and Assurance Standards Board) hyväksyi LCE-standardin kokouksessaan 21.9.2023. Standardi julkaistaan joulukuussa.
Lue lisää
Scroll to Top