Eettisten sääntöjen päivitys julkaistu

Kansainväliset eettiset säännöt tilintarkastusammattilaisille 2022 -verkkokirja on päivitetty ST-verkkopalveluun tuotteen tilaajien käyttöön.

Kirjan voimassa olevaan tekstiin on sisällytetty seuraavat muutokset edelliseen painokseen verrattuna:

  • Eettisten sääntöjen muita kuin varmennuspalveluja koskevien vaatimusten ja palkkioihin liittyvien vaatimusten muutokset.
  • Muutokset, jotka koskevat toimeksiantokohtaisen laadun läpikäynnin suorittajan ja muiden asianmukaisten läpikäyntien suorittajien objektiivisuutta.
  • Laadunhallintaan liittyvät mukauttavat muutokset, jotka tehtiin eettisiin sääntöihin laadunhallintastandardien hyväksymisen seurauksena.

Muutokset ovat tulleet voimaan joulukuussa 2022.

Lisäksi kirja sisältää muutetun yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön määritelmän, joka ei ole vielä voimassa. Määritelmän mukaan yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen luettelo on laajempi kuin aikaisemmin, ja se sisältää kokonaan uuden ryhmän ”julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yhteisö”. Tämä on korvannut ryhmän ”listattu yhteisö”.

Suomen Tilintarkastajat ry:n kansallisten lisäysten mukaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevilla yhteisöillä viitataan Suomessa eettisiä sääntöjä sovellettaessa kuitenkin vain yhteisöihin, joiden liikkeeseen laskema osake, velkakirja tai muu arvopaperi on kaupankäynnin kohteena arvopaperimarkkinalain (746/2012) 2 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla säännellyllä markkinalla.

Muutettu määritelmä ja siihen liittyvät vaatimukset tulevat voimaan tilintarkastuksissa, jotka kohdistuvat 15.12.2024 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta laadittaviin tilinpäätöksiin. Myös aikaisempi soveltaminen on sallittua.

Uudistettu kirja löytyy ST-verkkopalvelusta Kansainväliset tilintarkastusalan standardit -kirjan yhteydestä.

Lisää samasta aiheesta

Kevään 2023 apurahat jaettiin viidelle tutkimukselle

Myönnämme vuosittain apurahoja tilintarkastusta opiskeleville tai tilintarkastusalaa tutkiville. Tänä keväänä apurahoja jaettiin viisi kappaletta, joista yksi on väitöskirjatutkimus. Tutkielmissa oli tunnistettu ajankohtaiset teemat esimerkiksi kestävyysraportoinnista ja alan houkuttelevuudesta.

Lue lisää

Pohjoismaat kannattavat uutta LCE-standardin osaa 

Kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja antava IAASB julkaisi tammikuussa 2023 luonnoksen uudeksi LCE-standardin osaksi, joka koskee konsernitilinpäätösten tilintarkastusta. Suomen Tilintarkastajat ry kommentoi luonnosta pohjoismaisella yhteistyöllä NRF:n kautta.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.