Englanninkielinen Kansainväliset tilintarkastusalan standardit -kooste 2022 julkaistu

IAASB on 13.10.2023 julkaissut uuden Kansainväliset tilintarkastusalan standardit -koosteen 2022. Alla on esitetty suurimmat muutokset aiempaan, vuoden 2021 koosteeseen verrattuna.

IAASB on julkaissut uuden Kansainväliset tilintarkastusalan standardit -koosteen 2022 (Handbook of International Quality Management, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements).

Seuraavat standardit on siirretty omille paikoilleen ja niitä koskevat mukauttavat muutokset ja seurannaismuutokset on viety muihin standardeihin: 

  • ISQM 1, Laadunhallinta tilintarkastusyhteisöissä, jotka suorittavat tilinpäätöksiin kohdistuvia tilintarkastuksia tai yleisluonteisia tarkastuksia taikka muita varmennus- tai liitännäispalvelutoimeksiantoja, jonka mukaiset laadunhallintajärjestelmät oli suunniteltava ja otettava käyttöön 15.12.2022 mennessä.  
  • ISQM 2, Toimeksiantokohtaiset laadun läpikäynnit, jota sovelletaan tilintarkastuksiin ja yleisluonteisiin tarkastuksiin, jotka kohdistuvat 15.12.2022 tai sen jälkeen alkaneisiin tilikausiin, sekä muihin varmennustoimeksiantoihin ja liitännäispalvelutoimeksiantoihin, jotka ovat alkaneet 15.12.2022 tai sen jälkeen.  
  • ISA 220 (uudistettu) Tilintarkastuksen laadunhallinta, joka tuli voimaan niiden tilikausien tilintarkastuksissa, jotka ovat alkaneet 15.12.2022 tai sen jälkeen.  
  • ISRS 4400 (uudistettu) Erikseen sovittuja toimenpiteitä koskevat toimeksiannot, joka koskee toimeksiantoja, joiden ehdoista sovitaan 1.1.2022 tai sen jälkeen.  

Vuoden 2021 koosteessa laatustandardit löytyivät osan 1 lopusta ja ISRS 4400 (uudistettu) osan 2 lopusta. 

ISA 600 (uudistettu) Erityisiä näkökohtia – konsernitilinpäätösten tilintarkastukset (konsernin osien tilintarkastajien suorittama työ mukaan luettuna) mukauttavine muutoksineen ja seurannaismuutoksineen löytyy edelleen vuoden 2022 koosteen lopusta, koska se ei ole vielä tullut voimaan.

Vuoden 2022 kooste ei sisällä sellaisia uusia tai uudistettuja standardeja, jotka olisivat puuttuneet vuoden 2021 koosteesta kokonaan. Suomenkielinen käännös vuoden 2022 koosteesta julkaistaan ensi vuonna ST-verkkopalvelussa

Englanninkielinen kooste on ladattavissa IAASB:n verkkosivuilta.  

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

LCE-ISA-standardin käännös hyväksytty

Suomen Tilintarkastajat ry:n hallitus hyväksyi suomenkielisen käännöksen LCE-ISA-standardista toukokuun kokouksessaan. Samalla hyväksyttiin julkaistavaan standardiin liittyvät kansalliset lisäykset. Standardia voi soveltaa välittömästi.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top