Erikseen sovittavia toimenpiteitä koskeva standardi uudistui

Erikseen sovittavia tilintarkastajan toimenpiteitä koskeva uudistunut standardi tulee voimaan 1.1.2022. Kesken olevat toimeksiannot voidaan suorittaa loppuun vanhan standardin mukaisesti.
Suomen Tilintarkastajat kotisivun kuvituskuva

Erikseen sovittavia tilintarkastajan toimenpiteitä koskeva uudistunut standardi tulee voimaan 1.1.2022. Kesken olevat toimeksiannot voidaan suorittaa loppuun vanhan standardin mukaisesti.

Kirjoittaja: Riitta Laine

Suomen Tilintarkastajat kotisivun kuvituskuva

Tilintarkastaja voi auttaa parantamaan taloudellisen raportoinnin luotettavuutta erilaisin keinoin, joista parhaiden tunnetaan vuosittainen tilintarkastus. Käytettyjä ovat myös nk. AUP-toimeksiannot, jotka koskevat erikseen sovittavia toimenpiteitä (Agreed-Upon Procedures).  

AUP-toimeksiannot soveltuvat monenlaisiin luotettavaa taloudellisen tai ei-taloudellisen tiedon raportointia vaativiin tilanteisiin. Esimerkkejä käyttökohteista ovat erilaiset rahoitukseen ja avustuksiin liittyvät tarkastukset, kuten Business Finland -rahoitustilitysten, STEA-avustus -tilitysten, rahankeräyksen vuosi-ilmoitusten ja lainojen erityisehtojen noudattamisen tarkastukset. 

Tilintarkastaja tekee työtä käskettyä  

AUP-toimeksiannot suoritetaan ja raportoidaan noudattaen kansainvälistä liitännäispalvelustandardia ISRS 4400 Erikseen sovittuja toimenpiteitä koskevat toimeksiannot (uudistettu). Palvelun tilaaja (’toimeksiantaja’) ja tilintarkastaja (’suorittaja’) sopivat niissä yksityiskohtaisesti ja kirjallisesti siitä, mitä toimenpiteitä tilintarkastaja tekee. Toimeksiantaja vastaa siitä, että toimenpiteet ovat asianmukaiset toimeksiannon tarkoitusta varten. Toimenpiteistä voidaan määrätä myös muun osapuolen, kuten raportin aiotun käyttäjän, antamissa ohjeissa tai ehdoissa, tai laissa, mutta silloinkin toimeksiantaja ja tilintarkastaja tekevät kirjallisen sopimuksen. 

Tilintarkastaja suorittaa ainoastaan sovitut toimenpiteet ja raportoi tekemänsä, objektiivisesti todennettavissa olevat, faktiset havainnot. Havainto voi olla positiivinen tai negatiivinen, ja negatiivisille havainnoille eli poikkeamille voidaan sopia määrällisiä kynnysarvoja.  

Tilintarkastaja saattaa esimerkiksi raportoida näin: ”Totesimme, että vuosi-ilmoituksessa esitetyt tuotot ja kulut perustuvat kirjanpitoon.” tai ”Totesimme, että läpikäydyt kustannukset ovat hankkeen kestoaikana suoriteperusteisesti syntyneitä yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Poikkeuksen muodosti laskunumero 36548, jolla veloitettiin 5.400 € (alviton) palvelusta, joka oli suoritettu 5 päivää ennen projektin alkamishetkeä.”  

Tilintarkastaja ei tee havaintojen ja mahdollisten poikkeamien pohjalta johtopäätöstä, vaan niiden merkityksen arvioiminen ja johtopäätöksen tekeminen kokonaisuudesta jää toimeksiantajan tai raportin käyttäjän vastuulle. 

Uudistunut standardi voimaan 1.1.2022

ISRS 4400 -standardi on juuri uudistunut. Uudistettu standardi tulee voimaan sellaisissa toimeksiannoissa, joiden ehdoista tilintarkastaja ja toimeksiantaja sopivat 1.1.2022 tai sen jälkeen. Kesken olevat toimeksiannot voidaan tehdä loppuun vanhan standardin mukaisesti.   

Standardin uudistamisen tavoitteena on ollut edistää sen yhtenäistä tulkintaa ja soveltamista. Uudistunut standardi korostaa tilintarkastajan ammatillista harkintaa, jonka tarve on kuitenkin toimeksiannon luonteesta johtuen vähäisempää verrattuna tilintarkastukseen tai muuhun varmentamiseen.  

Standardissa on lisätty viittaukset laadunvalvontastandardeihin ja eettisiin sääntöihin, joita tilintarkastajan tulee soveltaa. ISRS 4400:n mukaisissa toimeksiannoissa tilintarkastajalta ei edellytä riippumattomuutta toimeksiantajasta, mutta sitä voidaan edellyttää kuitenkin esimerkiksi lainsäädännössä, rahoituksen ehdoissa tai toimeksiannon ehdoissa. Yhteisön oma tilintarkastaja on joka tapauksessa aina yhteisöstä riippumaton.  

Standardi huomioi nyt myös sen, että tilintarkastaja saattaa käyttää toimeksiannossa apunaan erityisasiantuntijaa. Siinä annetaan lisäksi ohjeita siitä, millaista terminologiaa raportoinnissa on tai ei ole asianmukaista käyttää. Raportoinnissa ei esimerkiksi pidä käyttää varmennustoimeksiannoista tuttuja termejä, kuten ’oikea ja riittävä’ , ’lausunto’ tai ’johtopäätös’, eikä tulkinnanvaraisia tai epätäsmällisiä termejä, kuten ’olennainen’, ’kohtuullinen’, ’läpikäynti’ tai ’näkemyksemme mukaan’. 

Uudistus aiheuttaa päivityksiä malleihin 

Standardiuudistus vaikuttaa eniten toimeksiantoon liittyvissä hallinnollisissa toimissa, kuten laadunvalvonnassa, sekä raportoinnissa. Raporttiin tuli joitain uusia kohtia ja osaa vanhasta sisällöstä muokattiin. Uutta on muun muassa sen mainitseminen, että  

  • tilintarkastaja noudattaa eettisiä sääntöjä ja soveltaa laadunvalvontastandardeja 
  • toimeksiantaja (ja relevanteissa tapauksissa muut osapuolet) on vahvistanut toimenpiteiden olevan asianmukaisia toimeksiannon tarkoitusta varten, ja ettei tilintarkastaja ota kantaa toimenpiteiden asianmukaisuuteen   
  • onko tilintarkastajalta edellytetty riippumattomuutta, ja jos on, että hän on riippumaton. 

Raportissa ei tarvitse enää mainita, että se on rajattu vain toimenpiteistä sopineiden osapuolten käyttöön. Tilintarkastaja voi kuitenkin harkintansa perusteella lisätä maininnan tästä.   

Tilintarkastajan raportointi 2021 -julkaisumme sisältää ohjeistusta ja malleja uusista AUP-raporteista. Mallit on laadittu tilanteeseen, jossa AUP-toimeksiannon suorittaa yhtiön oma tilintarkastaja. AUP-toimeksiantoja koskevat toimeksiantojen ehdot on hyvä päivittää asiakkaan kanssa vuoden 2022 aikana vastaamaan uudistunutta standardia. Kirjalliset vahvistusilmoitukset eivät standardin mukaan ole aina välttämättömiä. 

Uudistunut ISRS 4400 -standardi ja muut tilintarkastajan palvelut olivat aiheena viranomaisille suunnatussa webinaarissamme ”Rakennamme luottamusta – STwebinaari viranomaisille” 15.2.2022. Katso webinaarin tallenne!

Lue lisää: 

Lisää samasta aiheesta

LCE-tilintarkastus vie perille kohtuullisella varmuudella

Jos tilintarkastusta vertaisi lentämiseen, voisi sanoa, että ISA-standardit on laadittu lentokäsikirjaksi ison matkustajakoneen lentäjälle. Nyt pienkoneenkin lentäjälle on laadittu oma lentokäsikirja eli LCE-ISA-standardi. Kumpikin ohjeistus johtaa asianmukaisesti sovellettuna turvalliseen ja luotettavaan lopputulokseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top