IAASB:n teknologiatyöryhmän ensimmäinen tiedonanto julkaistu

IAASB:n teknologiatyöryhmä (Technology Working Group) alkaa julkaista säännöllisiä Tech Talk -nimisiä tiedonantoja (Communiqués).

Ensimmäisessä tiedonannossa kerrotaan, miten teknologia ja data-analytiikka on otettu huomioon uudistettavana olevissa ISA 315, ISQC1 ja ISA 220 -standardeissa.

Työryhmän päätehtävä on pohtia teknologian ja data-analytiikan käyttöä tilintarkastuksessa sekä sitä, miten tilintarkastusstandardit voisivat paremmin huomioida teknologiaa hyödyntävät tarkastusmenetelmät.

Lue työryhmän ensimmäinen tiedonanto >