IFAC julkaisee lisäohjeistusta pienille tilintarkastusyhteisöille laadunhallintastandardeihin liittyen

Tilintarkastajien laadunhallintajärjestelmät uudistuvat, kun kansainväliset laadunhallintastandardit tulevat voimaan 15.12.2022.

Tilintarkastajien laadunhallintajärjestelmät uudistuvat, kun kansainväliset laadunhallintastandardit tulevat voimaan 15. joulukuuta 2022.

Kirjoittaja: Tuula Minkkinen

Kansainvälinen tilintarkastajaliitto IFAC ja sen yhteydessä toimiva IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) ovat laatineet soveltamisoppaita ja muuta ohjeistusta uusien standardien soveltamisen apuvälineeksi. Nyt IFAC on julkaissut lisäohjeistusta avuksi ennen kaikkea pienille ja keskisuurille tilintarkastusyhteisöille standardien soveltamisessa.

Lisäohjeistus on kolmeosainen, ja sen ensimmäinen osa on jo julkaistu. Siinä käsitellään mm. projektisuunnitelman laatimista, riskienarviointiprosessia ja tehtävien ja velvollisuuksien osoittamista. Sarjan toisessa osassa tullaan syventymään ensimmäisessä osassa käsiteltyihin aihepiireihin yksityiskohtaisemmin, ja kolmannessa osassa keskitytään seuranta- ja korjaamisprosessiin.

Tutustu uuteen lisäohjeistukseen IFAC:n sivuilta.

Muita hyödyllisiä linkkejä aiheesta:

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Tilintarkastajat ja AVIn rahanpesun valvontarekisteri

Aluehallintoviraston (AVI) tulkinta rahanpesulaista on jälleen muuttunut. Virasto on sopinut yhdessä PRH:n kanssa valvontavastuun jakamisen periaatteista. AVI ja PRH ovat sopineet noudattavansa ns. yhden valvojan periaatetta, eli eivät enää valvo samanaikaisesti samaa ilmoitusvelvollista.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top