ISA 500 -standardi uudistuu – luonnos julkaistu

Kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja antava IAASB on julkaissut luonnoksen uudistetuksi ISA 500 Tilintarkastusevidenssi -standardiksi.

Kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja antava IAASB on julkaissut luonnoksen uudistetuksi ISA 500 Tilintarkastusevidenssi -standardiksi.

ISA 500 -standardin mukaan tilintarkastajan tavoitteena on suunnitella ja suorittaa tilintarkastustoimenpiteitä siten, että hänen on mahdollista hankkia tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä voidakseen tehdä kohtuullisia johtopäätöksiä lausuntonsa pohjaksi.

Standardiin ehdotetuilla muutoksilla on tarkoitus

  • selkeyttää standardin tarkoitusta ja soveltamisalaa, sekä selventää sen suhdetta muihin ISA-standardeihin;
  • tarjota periaatelähtöinen lähestymistapa arvioiden tekemiselle siitä informaatiosta, jota tilintarkastaja aikoo käyttää evidenssinä, sekä sen arvioimiseen, onko riittävä määrä evidenssiä hankittu;
  • modernisoida standardi sopivammaksi nykypäivän liiketoiminta- ja tilintarkastusympäristöön, edistää standardin skaalautuvuutta erilaisissa olosuhteissa mukaan lukien teknologian käyttö tilintarkastuksessa; sekä
  • korostaa ammatillista skeptisyyttä.

IAASB pyytää kommentteja standardiluonnokseen 24.4.2023 mennessä.

TUTUSTU STANDARDILUONNOKSEEN IAASB:N SIVUILLA

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

LCE-ISA-standardi julkaistu verkkokirjana

Kansainvälinen tilintarkastusstandardi yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksiin (LCE-ISA-standardi) -verkkokirja on julkaistu ST-verkkopalvelussa tuotteen tilaajien ja jäsentemme käyttöön. Painettu kirja toimitetaan tilaajille elokuussa.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top