ISA 600 -standardi uudistuu – luonnos julkaistu

ISA 600 Erityisiä näkökohtia – konsernitilinpäätösten tilintarkastukset (konsernin osien tilintarkastajien suorittama työ mukaan luettuna) -standardi.

Kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja antava IAASB on julkaissut luonnoksen uudistetuksi ISA 600 Erityisiä näkökohtia – konsernitilinpäätösten tilintarkastukset (konsernin osien tilintarkastajien suorittama työ mukaan luettuna) -standardiksi.

IAASB pyrkii ehdotetuilla muutoksilla edistämään konsernitilinpäätösten tarkastusten laatua

  • selventämällä standardin soveltamista ja soveltamisen laajuutta
  • korostamalla ammatillisen skeptisyyden tärkeyttä
  • luomalla vahvemmat yhteydet ISA 600:n ja muiden standardien välille, kuten ISA 220, ISA 315 ja ISA 330
  • korostamalla konsernin toimeksiantotiimin roolia konsernitilinpäätökseen liittyvien olennaisten riskien tunnistamisessa ja arvioimisessa sekä niihin riskeihin vastaamisen tärkeyttä. Jos osan tarkastuksesta suorittavat konsernin osan tilintarkastajat, korostaa uudistettu standardi konsernitiimin osallistumista konsernin osan tilintarkastajien työhön.
  • korostamalla kommunikaation ja vuorovaikutuksen merkitystä konsernitiimin, konsernitoimeksiannosta vastuullisen henkilön ja konsernin osien tilintarkastajien välillä
  • antamalla uutta ohjeistusta yhteisten kontrollien ja keskitettyihin toimintoihin liittyvien kontrollien testaamiseksi
  • antamalla uutta ohjeistusta siitä, miten toimitaan, kun henkilöiden tavoitettavuuteen ja informaation saatavuuteen liittyy rajoituksia
  • parantamalla konsernitilinpäätöksen tarkastukseen liittyvien erityisten näkökohtien, kuten olennaisuus ja dokumentaatio, huomioimista.

IAASB pyytää kommentteja standardiluonnokseen 2.10.2020 mennessä.

Lisää samasta aiheesta

LCE-ISA-standardi julkaistu verkkokirjana

Kansainvälinen tilintarkastusstandardi yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksiin (LCE-ISA-standardi) -verkkokirja on julkaistu ST-verkkopalvelussa tuotteen tilaajien ja jäsentemme käyttöön. Painettu kirja toimitetaan tilaajille elokuussa.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top