Kansainvälinen liitännäispalvelustandardi ISRS 4400 uudistuu

Kansainvälinen liitännäispalvelustandardi ISRS 4400 Erikseen sovittuja toimenpiteitä koskevat toimeksiannot (ns. AUP-standardi) on uudistunut.

Kansainvälinen liitännäispalvelustandardi ISRS 4400 Erikseen sovittuja toimenpiteitä koskevat toimeksiannot (ns. AUP-standardi) on uudistunut.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Vesa Sammalisto

Uudistettu standardi koskee toimeksiantoja, joiden ehdoista sovitaan 1.1.2022 tai sen jälkeen. Tuolloin meneillään olevien toimeksiantojen ehtoja voidaan päivittää siten, että toimeksiannot suoritetaan tämän standardin mukaisesti standardin voimaantulopäivästä alkaen. 

Standardiuudistuksen tavoitteena on edistää ja ohjeistaa mm. seuraavissa asioissa

  • standardin yhtenäinen soveltaminen
  • ammatillisen harkinnan käyttö
  • tilintarkastajan riippumattomuudesta annettavat tiedot
  • asianmukainen terminologia kuvailtaessa suoritettuja toimenpiteitä ja havaintoja
  • tilintarkastajan käyttämän erityisasiantuntijan käyttö
  • rajoitteet raportin jakelussa.

ISRS 4400 (uudistettu) -standardin suomenkielinen käännös on käsitelty Suomen Tilintarkastajat ry:n hallituksessa 27.10.2020 ja se tulee sisältymään julkaisuun Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2020.

Suomen Tilintarkastajat ry kääntää ja julkaisee kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja. Voit lukea lisää siitä, kuinka tilintarkastusalan standardit kääntyvät suomen kielelle artikkelistamme.

Lisää samasta aiheesta

yhteistyokuvituskuva

Standardin korvaaminen suosituksella eräissä tilintarkastajan tehtävissä

Monessa tilintarkastajan suorittamassa varmennuksessa tai tarkastuksessa on viitekehyksenä joku kansainvälinen tilintarkastusalan standardi, joka mainitaan tilintarkastajan raportilla. Standardit eivät kuitenkaan aina ole yhteensopivia tilintarkastajan lausuntoja koskevien kansallisten lakien kanssa. Korvaamme tietyissä raporttimalleissamme mainitut standardit omilla suosituksillamme vuoden 2024 aikana.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top