Kilpailuoikeuden huomioiminen Suomen Tilintarkastajat ry:n toiminnassa

Suomen Tilintarkastajat ry on laatinut toimintaperiaatteet kilpailuoikeuden huomioimiseksi yhdistyksen toiminnassa.

Suomen Tilintarkastajat ry on laatinut toimintaperiaatteet kilpailuoikeuden huomioimiseksi yhdistyksen toiminnassa.

Tässä toimintaperiaatteessa annetaan yleiset suuntaviivat siitä, miten kilpailuoikeuden säännöt tulee ottaa huomioon yhdistyksen toimikuntien ja työryhmien kokouksissa sekä muussa toiminnassa. Toimintaperiaate koskee sekä ST:n henkilöstöä, jäseniä sekä muita henkilöitä, jotka osallistuvat ST:n toimintaan. Toimintaperiaatetta sovelletaan myös tytäryrityksen ST-Akatemia Oy:n toimintaan ja henkilöstöön sen tarjotessa koulutusta yhdistyksen jäsenille.

Toimintaperiaatteen tarkoituksena on myös auttaa tunnistamaan sellaisia tilanteita ja menettelytapoja, joihin tyypillisesti liittyy kilpailuoikeudellisia riskejä. Kilpailusääntöjen soveltaminen edellyttää tapauskohtaista arviointia, joten ohjeistus ei anna tyhjentäviä vastauksia kaikkien mahdollisten tilanteiden varalle.

Tärkeimmät seikat kilpailulainsäädännön noudattamiseksi olemme tiivistäneet alla olevaan diaan.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Vuoden 2024 opiskelija-apurahat on jaettu 

Myönnämme vuosittain apurahoja tilintarkastusta opiskeleville tai tilintarkastusalaa tutkiville. Tänäkin vuonna apurahahakemuksia saatiin runsaasti eri korkeakouluista. Monipuolisten ja ajankohtaisten tutkimusaiheiden joukosta valittiin viisi apurahansaajaa.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top