Konsernitilinpäätöksiä koskeva osio LCE-standardista julkaistu

IAASB (The International Auditing and Assurance Standards Board) on julkaissut 23. tammikuuta luonnoksen uudesta LCE-standardin osasta, joka käsittelee konsernitilinpäätösten tilintarkastusta.

Konsernitilinpäätökset eivät alun perin olleet mukana LCE-standardin soveltamisalassa, mutta tammikuussa 2022 standardiluonnoksesta saamansa sidosryhmäpalautteen perusteella IAASB harkitsi asiaa uudelleen. Yksinkertaiset konsernit otettiin mukaan soveltamisalaan tietyin rajoituksin, jotka koskevat konsernin osan tarkastajan (nk. component auditor) käyttöä. 

Luonnosta standardin uudesta osasta voi kommentoida IAASB:lle 2.5.2023 saakka. Lopullinen LCE-standardi on tarkoitus hyväksyä IAASB:n kokouksessa joulukuussa 2023.

Tutustu uuteen osaan IAASB:n verkkosivuilla