Listayhtiöiden ESEF-raportoinnin varmentaminen vapaaehtoista

Järjestimme keskustelutilaisuuden listayhtiöiden ESEF-raportoinnin varmentamisesta 10.2.2020. Lue tilaisuudessa tehdyistä johtopäätöksistä ja linjauksista!

Järjestimme keskustelutilaisuuden listayhtiöiden ESEF-raportoinnin varmentamisesta 10.2.2020.

Keskustelutilaisuudessa oli läsnä edustajia muun muassa ministeriöistä (TEM ja VM), listayhtiöiden ja tilintarkastajien valvonnasta (FIVA ja PRH) sekä Helsingin Pörssistä, Keskuskauppakamarista ja tilintarkastusyhteisöistä.

Tilaisuuden tarkoituksena oli muodostaa yhteinen käsitys tilintarkastajan roolista ESEF-raportoinnin varmentamisessa.

Johtopäätökset ja linjaukset

Teimme seuraavat johtopäätökset ja linjaukset:

 • Laki ei estä tilinpäätöksen laatimista ja allekirjoittamista sähköisessä muodossa.
 • Tilinpäätökset allekirjoitetaan kuitenkin todennäköisesti paperilla ainakin vielä tilikaudelta 2020.
 • Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus tai kohde ei muutu listayhtiöiden ESEF-vaatimusten myötä.
 • ESEF-raportoinnin varmentamisesta ei ole annettu EU-määräystä. Sitä on käsitelty ainoastaan komission Q&A:ssa.
 • Suomessa ei ainakaan tilikauden 2020 osalta tulla antamaan listayhtiöille määräystä varmennuttaa ESEF-vaatimusten mukaista vuositilinpäätöstään.
 • ESEF-vaatimusten täyttämisen varmentaminen on siis ainakin tilikaudelta 2020 vapaaehtoista.
 • ESEF-raportoinnin varmentaminen on lakisääteisestä tilintarkastuksesta erillinen toimeksianto, josta sovitaan erikseen yhtiön ja tilintarkastajan välillä.

Suositus ESEF-raportoinnin varmentamisesta ja raportoimisesta

Suomen Tilintarkastajat ry sai tehtäväkseen laatia suosituksen ESEF-raportoinnin varmentamisesta ja raportoimisesta.

Suositus laaditaan syksyllä 2019 perustetussa Listayhtiöiden ESEF-raportointi -työryhmässä, joka on koottu listayhtiöitä tarkastavista tilintarkastusyhteisöistä. Kerromme suosituksen valmistumisesta lisää kevään 2020 aikana.

Taustaa ESEF-raportoinnista

 • Listayhtiöiden raportoinnille tulee vaiheittain uusia vaatimuksia koskien 1.1.2020 tai sen jälkeen alkavia tilikausia.
 • Listayhtiön tulee jatkossa laatia vuositilinpäätöksensä (Annual Financial Reports, AFR) yhtenäisessä sähköisessä muodossa (The European Single Electronic Format, ESEF). Suomessa AFR sisältää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
 • Yhtenäinen sähköinen muoto vuositilinpäätökselle on jatkossa XHMTL. Lisäksi tilinpäätöksen sisältämä IFRS-konsernitilinpäätös tulee merkitä (tägätä) tietyiltä osin XBRL-merkein käyttäen ESEF-taksonomiaa. Ensimmäisessä vaiheessa (tilikaudelta 2020 alkaen) pitää merkitä konsernitilinpäätöksen päälaskelmat eli konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista.
 • ESEF-vaatimusten mukaan laadittu vuositilinpäätös toimitetaan kansalliseen tiedotevarastoon (Officially Appointed Mechanism, OAM), jota ylläpitää Helsingin Pörssi (Nasdaq Helsinki).
 • Listayhtiöiden ESEF-raportointia koskeva EU-asetus ei määrää siitä, pitääkö XHTML-muodossa oleva vuositilinpäätös tai konsernitilinpäätöksen tägäykset varmentaa.

Tutustu myös:

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top