Listayhtiöillä parannettavaa tilintarkastetun ja tilintarkastamattoman informaation erottelussa

Listayhtiöillä parannettavaa tilintarkastetun ja tilintarkastamattoman informaation erottelussa

Finanssivalvonnan selvityksen mukaan listayhtiöillä on edelleen parannettavaa tilintarkastetun ja tilintarkastamattoman informaation erottelussa. Vuosina 2016-2018 tehtyjen selvitysten mukaan tilinpäätöstä ei ole riittävästi erotettu muusta informaatiosta kuten toimintakertomuksesta. Tilinpäätös on tilintarkastuksen kohteena, mutta muu informaatio ei ole.

Finanssivalvonnan Markkinat-tiedotteessa 2/2019 kerrotaan:

”Finanssivalvonta haluaa edelleen kiinnittää yhtiöiden huomiota tilinpäätöksen erotteluun muusta tiedosta. Tilintarkastettu informaatio on ulkopuolisen tahon varmentamaa informaatiota, joten sen luotettavuustaso eroaa lukijan kannalta vuosikertomuksen muista tiedoista. Tilinpäätös tulee selkeästi erottaa muusta vuosikertomuksesta esimerkiksi visuaalisin keinoin, kuten värein ja otsikoimalla.”

Lue lisää Finanssivalvonnan Markkinat-tiedotteesta sivulta 2 >

Lisää samasta aiheesta

Arvopaperimarkkinayhdistys pyytää lausuntoja suunnattuihin osakeanteihin liittyvästä suositusluonnoksesta

Arvopaperimarkkinayhdistys haluaa suunnattujen osakeantien perusteluihin lisää avoimuutta. Suunnatuissa osakeanneissa poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ja siksi poikkeamiselle pitää olla painava taloudellinen syy. Suosituksen tavoitteena on, että perusteita merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle kerrottaisiin nykyistä avoimemmin ja perusteellisemmin.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top