PIE-yhteisöjen tilintarkastuskertomukset uudistuivat

Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuskertomukset uudistuivat vuonna 2017.

Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (PIE-yhteisöt) tilintarkastuskertomukset uudistuivat vuonna 2017 EU:n tilintarkastusasetuksen (EU N:o 537/2014) myötä. Asetusta sovelletaan 17.6.2016 tai sen jälkeen alkaneiden tilikausien tilintarkastuksessa, ja se koskee sekä listattuja että listaamattomia PIE-yhteisöjä.

Lisää samasta aiheesta

yhteistyokuvituskuva

Standardin korvaaminen suosituksella eräissä tilintarkastajan tehtävissä

Monessa tilintarkastajan suorittamassa varmennuksessa tai tarkastuksessa on viitekehyksenä joku kansainvälinen tilintarkastusalan standardi, joka mainitaan tilintarkastajan raportilla. Standardit eivät kuitenkaan aina ole yhteensopivia tilintarkastajan lausuntoja koskevien kansallisten lakien kanssa. Korvaamme tietyissä raporttimalleissamme mainitut standardit omilla suosituksillamme vuoden 2024 aikana.

Lue lisää

Hallitus antoi esityksensä kestävyysraportoinnista

Hallitus antoi eduskunnalle esityksensä muutosehdotukseksi kirjanpitolakiin ja tilintarkastuslakiin sekä eräisiin niihin liittyviin lakeihin 28.9.2023. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön yritysten kestävyysraportointia koskeva Euroopan unionin direktiivi.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top