PIE-yhteisöjen tilintarkastuskertomukset uudistuivat

Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuskertomukset uudistuivat vuonna 2017.

Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (PIE-yhteisöt) tilintarkastuskertomukset uudistuivat vuonna 2017 EU:n tilintarkastusasetuksen (EU N:o 537/2014) myötä. Asetusta sovelletaan 17.6.2016 tai sen jälkeen alkaneiden tilikausien tilintarkastuksessa, ja se koskee sekä listattuja että listaamattomia PIE-yhteisöjä.

Lisää samasta aiheesta

Arvopaperimarkkinayhdistys pyytää lausuntoja suunnattuihin osakeanteihin liittyvästä suositusluonnoksesta

Arvopaperimarkkinayhdistys haluaa suunnattujen osakeantien perusteluihin lisää avoimuutta. Suunnatuissa osakeanneissa poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ja siksi poikkeamiselle pitää olla painava taloudellinen syy. Suosituksen tavoitteena on, että perusteita merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle kerrottaisiin nykyistä avoimemmin ja perusteellisemmin.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top