Standardi konsernitilinpäätösten tilintarkastuksista uudistuu

Kansainvälinen konsernitilinpäätösten tilintarkastuksia koskeva ISA 600 -standardi uudistuu. Uudistettua standardia sovelletaan tilintarkastuksiin, jotka kohdistuvat 15.12.2023 tai jälkeen alkavien tilikausien konsernitilinpäätöksiin.

Kansainvälinen konsernitilinpäätösten tilintarkastuksia koskeva ISA 600 -standardi uudistuu. Uudistettua standardia sovelletaan tilintarkastuksiin, jotka kohdistuvat 15.12.2023 tai jälkeen alkavien tilikausien konsernitilinpäätöksiin.

Kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja laativa IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) on julkaissut uudistetun konsernitilinpäätösten tilintarkastuksia koskevan ISA 600 -standardin ”Erityisiä näkökohtia – konsernitilinpäätösten tilintarkastukset (konsernin osien tilintarkastajien suorittama työ mukaan luettuna)” (Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors)). Uudistettua standardia sovelletaan tilintarkastuksiin, jotka kohdistuvat 15.12.2023 tai jälkeen alkavien tilikausien konsernitilinpäätöksiin.

Uudistetussa standardissa painotetaan riskilähtöisyyttä konsernin tilintarkastuksen suunnittelussa ja suorittamisessa siten, että huomiota kiinnitetään konsernitilinpäätökseen sisältyvien olennaisen virheellisyyden riskien tunnistamiseen ja arvioimiseen ja näihin riskeihin vastaaviin tarkastustoimenpiteisiin. Standardissa huomioidaan myös se, että konsernin osien tilintarkastajat ovat usein mukana kaikissa konsernin tilintarkastuksen vaiheissa. Uudistetulla standardilla pyritään edistämään selkeää, ennakoivaa ja skaalautuvaa lähestymistapaa konsernien tilintarkastuksissa.

Suomen Tilintarkastajat ry kääntää uudistetun standardin suomeksi ja se on tarkoitus julkaista syksyllä 2022 joko erikseen tai osana julkaisua Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2021. Pääset tutustumaan englanninkieliseen standardiin IFACin sivuilla.

Lisää samasta aiheesta

LCE-ISA-standardi julkaistu verkkokirjana

Kansainvälinen tilintarkastusstandardi yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastuksiin (LCE-ISA-standardi) -verkkokirja on julkaistu ST-verkkopalvelussa tuotteen tilaajien ja jäsentemme käyttöön. Painettu kirja toimitetaan tilaajille elokuussa.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top