STEA-avustustilityksistä annettava tilintarkastajan raporttiin

STEA on julkaissut uudet ohjeet ja raportointipohjat avustusten saajille ja tilintarkastajille alkuvuodesta 2018.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) myöntää avustuksia yleishyödyllisille yhteisöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistyöhön. Avustusten saajilla on velvollisuus raportoida avustusten käytöstä STEAlle vuosiselvityksellä. Vuosiselvitykseen liitetään muun muassa tilintarkastajan raportti avustuksen käytöstä (AUP-raportti), jos avustusta on käytetty tilikauden aikana vähintään 100 000 euroa. Tilintarkastajan raportti koskee myös investointiavustuksia.

Uusi raporttimalli korvaa vanhan

STEA on julkaissut uudet ohjeet ja raportointipohjat avustusten saajille ja tilintarkastajille alkuvuodesta 2018. Kaikki ohjeet ja pohjat ovat saatavilla STEAn verkkosivuilta.

Tilintarkastajan raporttimalleihin tehtyjen päivitysten takia tilintarkastajien pitää varmistaa, että käyttävät uusimpia raportointimalleja. Tilintarkastaja voi raportoida avustuskohteiden tarkastushavainnot joko yhdellä raportilla tai erillisillä raporteilla joka kohteelta. Jos tarkastus koskee ennen 1.1.2017 myönnettyjä RAY-avustuksia, niiden raportoinnissa voi käyttää erillistä RAY-avustusten raportointiin tarkoitettua mallipohjaa. RAY-avustusten tarkastushavainnot voi myös raportoida samalla raportilla kuin havainnot muista avustuksista.

Lue lisää muutoksista >

Tilastotietoa

Vuonna 2017 tilintarkastajan raportteja toimitettiin 554 kappaletta koskien vuoden 2016 vuosiselvityksiä. Järjestöllä voi olla useita avustuskohteita, ja jotkut tilintarkastajat antavat raportin joka kohteesta erikseen, kun taas toiset raportoivat kaikki kohteet yhdellä raportilla.

STEA myönsi avustuksia vuodelle 2017 yhteensä 864 sosiaali- ja terveysalan yleishyödylliselle yhteisölle tai säätiölle. Yksi järjestö voi saada useita eri avustuslajeja, ja erilaisia avustuksia myönnettiin yhteensä 1 326 kappaletta. Myönnettyjen avustusten kokonaismäärä vuodelle 2017 oli 322,8 miljoonaa euroa.

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top